Alle indgange samlet i én digital løsning


retur

I samarbejde med den landsdækkende erhvervsorganisation Dansk Erhverv lancerer Erhverv Norddanmark nu en digital platform, hvor regionens virksomheder i én arbejdsgang kan udfylde, underskrive, godkende og sende oprindelsescertifikater, eksportdokumenter og andre handelspapirer rundt i verden med deres varer.

- Det er nu betydeligt nemmere og hurtigere for virksomhederne at få ekspederet handelspapirer, for den nye digitale løsning samler fem vigtige indgange på én og samme platform, siger direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark.

Hidtil er håndteringen af dokumenterne i et vist omfang sket elektronisk, men populært sagt er det kun sket ved at sætte strøm til papiret.


- Nu er der tale om en omfattende digital løsning, som vil gøre dokumentarbejdet betydeligt nemmere, hurtigere og sikrere for både vores kunder, deres forretningspartnere og for os. Det er en løsning, som er født med muligheden for at samle alt det, vores kunder har behov for. Handelsvirksomhederne får én indgang til henholdsvis transportpapirer, varelister, fødevarecertifikater, told- og skattedokumentation samt vores carnet- og certifikatservice på én platform," siger salgschef Jesper Juul-Jensen fra Dansk Erhverv.

Kurt Bennetsen er ikke i tvivl om, at den digitale platform vil være til gavn for nordjyske virksomheder:

- Hidtil har alle dokumenter skullet sendes med post eller bud og stemples, underskrives, kopieres, samles og vedhæftes ofte alenlange varelister. Det har været en tids- og ressourcemæssig udfordring, som nu er elimineret. Fra i dag er papiret væk, så kunderne kan sidde ved skrivebordet og ordne det meste elektronisk, ligesom de kan give deres forretningspartnere adgang til systemet.

Kom i gang med det digitale system her
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest