Ambassadørkorps skal trække verden til Aalborg


retur
I september 2019 holdt Invest in Aalborg det første møde for organisationens nyudpegede
korps af ambassadører - og fra Erhverv Norddanmark deltog formand Rasmus Haugaard.

"Vi lagde ud med et godt kickoff-møde, hvor der var både nysgerrighed, engagement, lyst til at dele netværk og ikke mindst mod på at fortælle om Aalborgs fortrinligheder ude i verden. Måske er vi ikke så konkrete endnu, men det kommer - der er i al fald gode planer i støbeskeen", siger Rasmus Haugaard.

Om formålet med ambassadørkorpset siger Rasmus Haugaard, at det naturligvis ligger i tråd med Invest in Aalborgs opgave: 

"Organisationen har siden etableringen i 2016 haft til opgave at skabe relationer uden for landets grænser og agere som den adrætte mellemmand mellem virksomheder, myndigheder og samarbejdspartnere. Og som ambassadører skal vi medvirke til at markedsføre Aalborgs styrker, så byen - og dermed regionen - kan fastholde og tiltrække investeringer,
virksomheder og arbejdspladser. Det kræver en proaktiv tilgang til investeringer i form af kapitaltilførsel, nyetableringer og udvidelse af eksisterende virksomheder. Det er noget af det, vi skal have fokus på."

Rasmus Haugaard siger videre, at Aalborg og Nordjylland har nogle interessante klynger, som er gode til at skabe kontakt ind i relevante vidensmiljøer:

"IKT- og energisektoren er mest potent og Aalborg er især interessant for udenlandske virksomheder på grund af fem forhold: Fraværet af korruption, gode uddannelser, fokus på bæredygtighed, en velfungerende by og kommune samt et godt kulturudbud. Det er faktorer, som vi skal forstå at sælge til omverdenen - og som vi skal medvirke til at styrke og udbygge."Foruden Rasmus Haugaard består Invest in Aalborgs ambassadørkorps af
 • Direktør Lasse Andersson, Utzon Center
 • Bestyrelsesformand Peter Balling, Ecobility
 • Direktør Catharina Engqvist, Invest in Aalborg
 • Bestyrelsesformand Claus Falk, Invest in Aalborg
 • Områdedirektør Lars Hedebrandt, Danske Bank
 • Head of People Rikke Borup Holmgaard, Samsung
 • COO Jesper Høstgaard-Jensen, Aalborg Forsyning
 • Regionsdirektør Morten Haugaard Jacobsen, COWI
 • Head of Product Management Jane Rygaard Pedersen, NOKIA
 • Center Manager Lotte Skou, DEAS
 • Erhvervsdirektør Tonny Skovsted Thorup, Aalborg KommuneHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest