Business as usual er en katastrofekurs


retur

I begyndelsen af november 2016 indbyder Aalborg Universitet og Erhverv Norddanmark til et arrangement med to af Danmarks skarpeste hjerner, Morten Albæk og Steen Hildebrandt.

Under fællesoverskriften "Profit for verden" - hvor ordet "profit" skal forstås i betydningen "fremskridt" - vil Steen Hildebrandt fokusere på FN's 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Disse mål, der oftest benævnes Verdensmålene, blev vedtaget af 193 statsledere på FN's generalforsamling i 2015 og forholder sig til, at det nu er nødvendigt at menneskene sætter ind med aktivt, ansvarligt forvalterskab, fordi kloden ikke længere kan klare sig selv. "FN's 17 globale mål" var netop titlen, da Steen Hildebrandt i marts i år holdt tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Institut for Læring og Filoso på Aalborg Universitet.

- I den industrielle periode fra 1700-tallet og frem til nu er der på utallige felter sket mere end i alle tidligere perioder tilsammen. Men den økonomisk-materielle udvikling satte sig så kraftige aftryk på kloden, at den så at sige tog varig skade. Den kunne ikke reproducere og reparere sig selv i det omfang og tempo, hvori menneskeheden påvirkede og udnyttede jordens ressourcer.

Indtil nu har kloden passet sig selv og udviklet sig uden menneskets indblanding?

- Selvfølgelig har mennesket påvirket kloden ved at ske i havene og dræbe og spise dyr, dyrke jorden og bruge af klodens ressourcer, men det skete på en måde, så ressourcerne kunne gendannes. Klodens iboende visdom og udviklingsrytmer blev ikke påvirket og slået i stykker. Men det kunne kloden ikke blive ved med i takt med, at antallet af mennesker voksede voldsomt og i takt med, at ressourceudnyttelsen og den industrielle produktion udviklede sig eksponentielt. Kloden er blevet slået så meget ud af kurs, at de genopretningsaktiviteter, der kræves nu, skal initieres og implementeres af mennesker. Mennesket må tage ansvaret for klodens samlede udvikling, hvis vi ikke skal påføre den og dermed os selv store katastrofer.

FN og andre organisationer er begyndt at interessere sig for klodens udvikling, og du kalder FN's verdensmål "det foreløbige højdepunkt". Hvordan det?

- Det er første gang i klodens historie, at der er formuleret og vedtaget egentlige mål for klodens udvikling. Når man gør det, forudsætter man på samme tid, at der er nogen, der vil tage disse mål så alvorligt, at de vil begynde at arbejde for realisering af dem. Det interessante er nu, i hvilket omfang og på hvilke måder vi er parat til at tage disse mål alvorligt.

Hvis ingen gør det, sker der ingenting.

- Jo, så bliver det business as usual, og det eneste sikre i dette regne- stykke er, at business as usual er en katastrofekurs.

Danmark er et lille land og hvad vi gør med hensyn til kvælstof eller landbrug eller grundvand kan da ikke have den fjerneste betydning for kloden som helhed. Hvorfor ikke slappe af?

- Fordi det er forkert. Fordi det netop betyder noget for helheden, hvad vi gør. Fordi alt på kloden er forbundet. Vi har fået 17 mål, som handler om alle mennesker i alle lande.

Og det stiller særlige krav om lederskab, mener du. Men hvad er lederskab?

- Det er at se fremtider, vælge hovedretning, prioritere, kommunikere og danne netværk. Det er at have overblik og mod til at se og gøre nyt. Mål og lederskab er to sider af samme sag. Man kan ikke lede uden mål. Og når man formulerer mål, inviterer man til lederskab. Man kan ikke lede, uden at have noget at lede efter. Noget af det interessante og kritiske er nu, at FN's generalforsamling ikke har magtmidler, der sætter den i stand til at realisere og implementere målene. FN kan facilitere, støtte, formidle, undervise og forske, men langt de este af de milliarder af beslutninger, der skal medvirke til målenes realisering, træffes uden for FN-systemet. De træffes af parlamenter og regeringer verden over, af byråd og virksomhedsledelser i millioner og atter millioner af byer og virksomheder. Og de træffes til syvende og sidst af dig og mig som forbrugere og borgere.

STEEN HILDEBRANDT
Født 1944, opvokset i Rold Skov, elev på blandt andet Gravlev Skole og Aalborg Handelsgymnasium. 1968 cand. merc. i erhvervsøkonomi, operationsanalyse
og organisationsteori. 1976 Ph.D. på en afhandling om implementering af styringsmodeller. Forskning i ledelses- og organisationsteori, styringsmodeller og deres implementering, kvalitetsledelse, lærende organisationer, forandrings- ledelse mm. Professor i organisations- og ledelsesteori, Aarhus Universitet. 2014 adjungeret professor i lederskab, Copenhagen Business School. 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Aalborg Universitet. Arbejder nu med bæredygtighed, resiliens og lederskab. Foredragsholder, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i ere virksomheder og foreninger samt forfatter til over 400 bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold. Og snart udkommer bogen "Bæredygtig Global Udvikling - om FN's 17 verdensmål".

www.steenhildebrandt.dk
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest