Det handler om at kunne komme frem


retur
I foråret nedsatte regeringen et vækstteam, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan handel og logistik bedst understøttes og fremtidssikres i en digital verden. Det er blevet til 24 anbefalinger - og en af dem handler om trængsel.

Beregninger fra Dansk Industri viser, at trængslen i 2017 kostede det danske samfund 20 mia. kr. - ikke mindst i form af spildt arbejdstid. Hos stormagasinchef Anja Kibsgaard fra Salling A/S er der ingen tvivl om, at fokus i det centrale Aalborg bør være på at skabe betydelig bedre fremkommelighed:

- Vækst i byens handelsliv drejer sig først og fremmest om tilgængelighed. Og tilgængelighed er mest af alt et spørgsmål om at kunne finde rundt. Vi oplever, at den centrale del af byen propper til, fordi folk vælger at cruise rundt efter en ledig - gratis - parkeringsplads frem for at
parkere på en af de mange frie pladser i eksempelvis parkeringshusene.

Anja Kibsgaard, der har en fortid som blandt andet Store Manager hos Magasin i Aarhus, fortæller, at man i Smilets By har set helt samme mønster som i Aalborg:

- Mange bruger tid på at køre rundt og rundt på udkig efter en ledig plads frem for at parkere og komme i gang med det, der egentlig er deres ærinde. Det handler rigtig meget om vanens magt. Og det er jo ikke fordi, der mangler overblik over parkeringspladserne i byen. Den
elektroniske skiltning er både fin og opdateret - og senest har Aalborg City udviklet en app, der giver et godt øjebliksbillede af parkeringsmulighederne.

Fremkommelighed spiller en central rolle i forhold til den betydelige udfordring, som onlinehandel har udviklet sig til at være for de fysiske butikker. Anja Kibsgaard siger:

- At drive fysisk butik nu er helt anderledes end for 10 år siden, for du kan ikke længere danne dig et indtryk af konkurrenterne ved at stikke hovedet ud af døren. Dertil kommer, at serviceringen af kunderne i dag er et kæmpe konkurrenceparameter - og her handler det ikke kun om, hvad de oplever i butikken, men også om hvor let de kommer til den. Det skal være nemt, bekvemt og hurtigt. Tænk bare på bestilling af dagligvarer på nettet til afhentning i den fysiske butik - et område i stor vækst. Forbrugerne vil i stadig stigende grad anvende deres tid på noget andet end at købe ind. Og skal detailhandlen kunne matche den udvikling, er det helt nødvendigt med ordentlig fremkommelighed.

Anja Kibsgaard mener, at midtbyen i Aalborg har alt, hvad man kan ønske sig. Men hun efterlyser en højere grad at samarbejde:

- Jeg savner et bedre samspil mellem kommunen, kulturlivet og detailhandlen, for eksempel
når de store begivenheder rammer byen. Det får detailhandlen ofte at vide for sent eller i for ringe grad - eller der er ikke gjort tilstrækkeligt for at gøre fremkommeligheden bedst mulig.
Derfor ender det af og til desværre med, at byens gæster møder lukkede butikker - eller at butikkerne får for ringe udbytte af, at der på et givent tidspunkt er ekstra mange gæster i Aalborg. Opgaven er at få fortalt historien om, hvor nemt det er, og hvor tæt du er på alting, når
du handler i det centrale Aalborg.

Heldigvis er der gode kræfter sat ind i et partnerskab under Aalborg Kommune, hvor man - som et led i den nye erhvervsstrategi - arbejder med udviklingen af en strategi specifikt for detailhandlen.AALBORGS 910 BUTIKKER omsætter for knap 13 mia. kr. årligt. Der er 9.179 ansatte i Aalborg kommunes butikker, hvilket er en stigning på knap 400 personer over en periode på fire år.
Butikkerne uden for City Syd-området står for halvdelen af den samlede omsætning i Aalborgs detailhandel.
Business Aalborg: BEDRE Overblik, marts 2018Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest