Dimittender skal bringes bedre i spil


retur
En dimittend - altså en person, der for nylig har bestået en afsluttende eksamen og forladt sin uddannelsesinstitution - er en positiv ting. Fyldt med energi og ny viden; parat til at gøre en forskel på arbejdsmarkedet.

- Den seneste tid har ordet imidlertid fået en kedelig tilføjelse, når vi taler om dimittendledighed. Og det er jo ret beset en selvmodsigelse, for en given nyuddannet skulle meget nødig være uddannet til ledighed, men det er ikke desto mindre i stigende omfang tilfældet, siger direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark.

På baggrund af en endnu ikke offentliggjort analyse udarbejdet af COWI for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, hvor blikket rettes mod ledige dimittender med videregående uddannelser, siger han: 

- Udfordringen er særlig stor, når der er tale om dimittender med en humanistisk uddannelse, en mellemlang erhvervsøkonomisk uddannelse, en designuddannelse eller en internationalt fokuseret uddannelse. Det synes at være specielt problematisk for studerende fra Aalborg Universitet, mens billedet er anderledes for University College Nordjylland. Det hænger formentlig sammen med, at de universitetsstuderende er samlet i én nordjysk kommune, mens UCN-studerende findes rundt om i regionen og derfor allerede i deres studietid har et vist kendskab til det lokale erhvervsliv og dets muligheder.

Kurt Bennetsen påpeger, hvad man kan kalde en dobbeltudfordring i relation til dimittenderne, nemlig på den ene side ledigheden og på den anden side at mange virksomheder melder om problemer med at få den nødvendige arbejdskraft:

- Det er en central opgave at få disse to ender til at nå sammen, for heri ligger jo løsningen på Aalborgs og Nordjyllands store udfordring i denne tid. I al sin enkelhed handler det om at få de ledige dimittender gjort bedre til at fortælle erhvervslivet om deres kvaliteter - på en måde man kan forstå hos modtagerne af informationen. Og i ikke mindst de små og mellemstore virksomheders ledelse drejer det sig om at indse, at en kandidat fra en videregående uddannelse ofte vil kunne tilføre kompetencer, der kan hjælpe med til at tage et stort skridt fremad. 

Det glæder Kurt Bennetsen, at der synes at være et fælles fodslag om indsatsen mod dimittendledigheden. Det kommer for eksempel til udtryk hos Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, der om kommunens egen indsats siger:

- Vi har allerede god erfaring med at ansætte studerende, og vi vil nu skrue op for antallet. Samtidig opretter vi endnu flere praktikpladser for at give de studerende mulighed for at få en fod indenfor og et netværk, der kan hjælpe dem videre.

I Aalborg Kommunes budget for 2020 er der afsat 5,5 mio. kr. til - med borgmesterens ord - "at styrke jobcentrets indsats, så de kan hjælpe med at kvalificere ledige dimittenders jobsøgning og få deres kompetencer bragt i spil." Og om samarbejdet i Aalborg Alliancen siger han:

- Vi har et særligt fokus på akademikere, fordi erfaringerne viser os, at de udgør en betydelig værditilførsel for især små og mellemstore virksomheder. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der findes rigtig mange virksomheder i kommunen, som vil kunne booste forretningen ved at få en akademiker i huset.

Erhverv Norddanmark har i 2019 gennemført et match-making-arrangement for dimittender og virksomheder, ligesom man bakker op om Aalborg Universitets Case Competition 2020, der bringer de studerende i nærkontakt med erhvervslivet. Flere initiativer følger i det nye år, så dimittenderne kan blive bragt bedre i spil i virksomhederne - til gavn for begge parter og for samfundet som helhed.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest