En by i god udvikling


retur

Af Steen Royberg, formand for Erhverv Norddanmark

Da Erhverv Norddanmark i slutningen af marts holdt sin ordinære generalforsamling, var det overordnede tema uddannelse. Det gik igen både i gæstetalen fra Aalborg Universitets rektor, Per Michael Johansen, i den timelange session mellem selve generalforsamlingen og gæstetalen - og i den afsluttende paneldebat. Der er ingen tvivl om, at der i Aalborg sker meget på uddannelsesområdet.

I det hele taget er der tale om en by i god udvikling.

Byggeprojekter er ikke alt, men kan ikke desto mindre være en meget god temperaturmåler, når man vil have et billede af, hvordan et sted udvikler sig. Og man må sige, at der vel næppe på noget tidspunkt har været så meget gang i kranerne i Aalborg, som der er netop i disse år.
Med det seneste Enggaard-projekt på den tidligere eternitfabriksgrund i det centrale Aalborg er udbygningen her ved at være tilendebragt. Også Plaza-byggeriet på Aalborgsiden af brolandingen er ved at være afsluttet. På den modsatte side af fjorden - ud for Hedegaard - er opførelsen af et etagebyggeri direkte på havnefronten i fuld gang. Og mange spændende byggerier er i støbeskeen - det gælder eksempelvis Stigsborgkvarteret, Spritten og den nye udformning af Budol Plads, hvortil kommer den nye udformning af området omkring Friluftsbadet og den massive fornyelse af lejeboligerne i Vestbyen, som Himmerland Boligforening nu tager fat på.

Udviklingen i antallet af byggesager behandlet hos Aalborg Kommune vidner om den positive tendens - fra 3.300 for to år siden til 5.000 sidste år og næppe færre i år. Og det er et godt tegn, for en fortsat dynamisk udvikling af Aalborg fordrer mange projekter - ganske som en positiv erhvervsudvikling har brug for et varieret udbud af bosætningsmuligheder.

Stor byggeaktivitet stiller selvsagt nye og anderledes krav til den kommunale sagsbehandling. I det lys er det særdeles positivt, at der tidligere på året blev indgået en rammeaftale mellem kommunen og erhvervsorganisationerne Dansk Industri Aalborg, Dansk Byggeri Nordjylland, Dansk Erhverv, Byggesocietet Aalborg, Aalborg Håndværkerforening og Erhverv Norddanmark. Aftalen, der er den første af sin art i kommunen, sætter rammerne for myndighedsbehandling i 2016-17 og overordnet er det hensigten med aftalen at sikre god og effektiv sagsbehandling inden for planer, byggeri, miljø og brand/beredskab.

Det er Aalborg Kommunes mål at yde den bedste erhvervsservice i landet og dermed give virksomhederne de bedste muligheder for udvikling. Ifølge aftalen forpligter Aalborg Kommune sig blandt andet til at sikre én indgang til erhvervsservice, bedre rådgivning i forbindelse med sagsbehandling, konkret bud på den forventede sagsbehandlingstid, hurtigere sagsbehandling samt måling af virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen. Desuden vil kommunen have løbende dialog med erhvervsorganisationerne om udviklingen af erhvervsservicen.

Rammeaftalen, som Erhverv Norddanmark naturligvis hilser meget velkommen, kan ses i sin fulde ordlyd på http://kortlink.dk/mcvt.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest