En sammenhængende fjordby


retur
Erhverv Norddanmark engagerer sig løbende i projekter, der kan medvirke til at udvikle de erhvervsmæssige muligheder i Aalborg og Nordjylland. For et par år siden fik organisationen eksempelvis sæde i bestyrelsen for de midlertidige aktiviteter på Stigsborg Havnefront - og senest er Erhverv Norddanmark blevet en del af to projekter, der er udsprunget af
overvejelserne om udvikling af den nye bydel på den nordlige side af Limfjorden.

- Begge projekter har med fjorden at gøre, idet det ene drejer sig om etablering af en førerløs havnebus i fast fart mellem Aalborg og Nørresundby, mens det andet har arbejdstitlen "Vandets Hus", siger Erhverv Norddanmarks direktør, Kurt Bennetsen.

Om den førerløse havnebus fortæller han, at man tidligere i år satte det første testfartøj i fjorden og dermed er begyndt af høste erfaringer:

- I første omgang er der ikke tale om førerløs sejlads, men det kan der forhåbentlig tages hul på i løbet af 2019. Falder det ud som håbet, vil det efter alt at dømme være muligt at sætte en mindre førerløs færge i gang året efter - med en større førerløs færge indsat i fast rutefart over
fjorden løbet af 2022.

Der arbejdes aktuelt på etablering af en selvstændig erhvervsdrivende fond, hvis bestyrelse formentlig kommer til at bestå af repræsentanter fra blandt andet det selskab, der har det overordnede ansvar for udvikling af Stigsborg Havnefront, Aalborg Universitet, Martec, Tech College Aalborg samt en eller flere repræsentanter for det maritime erhvervsliv.

- Sigtet er at skabe større sammenhængskraft over fjorden og øget mobilitet på den, hvilket er helt i tråd med Erhverv Norddanmarks fokus på den optimale infrastruktur, siger Kurt Bennetsen.

Hvad angår Vandets Hus, er projektet endnu ikke så langt fremme, men der har været gode indledende drøftelser mellem interesserede parter, ligesom der af Center for Logistik og Samarbejde under Aalborg Havn er udarbejdet et visionsoplæg. Kurt Bennetsen uddyber:

- I visionsoplægget ses Vandets Hus som en central del af udviklingen på Stigsborg Havnefront, hvor den nye bydel skal spille en væsentlig rolle i forbindelse med at gøre Aalborg til en sammenhængende fjordby. Tanken er, at Vandets Hus skal bidrage til at Limfjorden bliver en samlende faktor for vækst og udvikling i Aalborg, aktører lokaliserer sig på den nordre bred af fjorden og at samspillet mellem by og vand øger Stigsborgområdets attraktionsværdi yderligere. Også dette er i tråd med Erhverv Norddanmarks fokus på byudvikling, så derfor er det ligeledes naturligt for os at indgå i dette projekt.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest