Erhvervslivet er kunder, der skal behandles med respekt


retur

I midten af oktober blev 26 af Aalborg byråds 31 medlemmer enige om det kommende års budget. Erhverv Norddanmark-formand Steen Royberg mødtes kort efter med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og kommunaldirektør Christian Roslev til en snak om forlig og fremtid.

Steen Royberg: Det lykkedes at lande et forlig med deltagelse af Social- demokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, SF og Liberal Alliance - og kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti udenfor. Først og fremmest: Til lykke med et bredt forlig. Der må alt andet lige være størst tilfredshed, når det lykkes at få næsten alle med?

Thomas Kastrup-Larsen: Det var mit mål, at vi kunne blive 31 bag budgettet, men med de forudsætninger, der lå sammen med kravene fra partierne, så var det ikke muligt. Men jeg synes, det er et godt og gedigent budget, hvor vi har samlet os om Aalborgs fremtid og sikret, at de forskellige kerneydelser i kommunen fungerer. Det er blandt andet lykkedes os at spare meget på den kommunale administration - på nær på byggesagsbehandlingen, der får ere penge at arbejde med - ligesom vi har indgået aftale om en jobvækstpakke, der skal sikre en forstærket beskæftigelses- og erhvervsindsats.

Christian Roslev: Som relativt nytiltrådt kommunaldirektør var det mine første budgetforhandlinger og det har været lidt specielt, at alle omkring bordet - på nær mig - vidste hvordan den slags forløber. Men jeg må sige, at det har været en meget inkluderende proces. Vi indledte med et byrådsseminar over to dage og derefter fulgte åbne forhandlinger, som jeg har været positivt overrasket over forløbet af. Det er rart, at det er lykkedes at indgå et bredt forlig og at der også fra deltagerne i forhandlingerne er ros til processen.

Steen Royberg: Der sættes blandt andet penge af til erhvervsfrem- mende aktiviteter. I den sammenhæng: Indgår det i jeres overvejelser at Aalborg får en egentlig erhvervsdirektør? Man kan jo synes, at kommunen er stor og driftig nok til at have en embedsmand i den absolutte top med erhvervslivets ve og vel som eneste arbejdsområde.

Thomas Kastrup-Larsen: Jeg er åben over for nye modeller. Det vigtig- ste er, at vi har stort fokus på erhverv, for erhvervslivet er kunder, som vi skal hjælpe med at realisere deres drømme. Erhvervslivet er kunder, der skal behandles med respekt.

Christian Roslev: Den politiske opbakning til erhvervsindsatsen er afgørende og den er der med det nye forlig.

Steen Royberg: En af de store udfordringer i Aalborg er udviklingen af midtbyen. Hvordan ser I på det?

Thomas Kastrup-Larsen: Vi må jo erkende, at der rundt omkring i centrum er en del tomme butikslokaler. Jeg tror, at vi her er nødt til at se på bestemmelserne for, hvad man må foretage sig i disse lokaler. Vi skal have ryddet op i gamle regelsæt, for der er lokaler, der ikke er tids- svarende i størrelse og indretning, og vi må se i øjnene, at for eksempel mange kæder er kræsne i forhold til, hvad de vil have. En løsning på midtbyens kvaler vil være, at få ere til at bo der, for det vil give mere liv og ere kunder i butikkerne. Folk efterspørger byrum med kvalitet og det skaber vi blandt andet på Budolfi Plads.

Steen Royberg: Iværksætteri er et emne, der optager Erhverv Norddanmark meget, hvilket vil komme til udtryk på vores generalforsamling i marts 2017. Hvordan understøtter Aalborg Kommune iværksætterne?

Thomas Kastrup-Larsen: Jeg ser iværksætterindsatsen som en al- liance mellem alle mulige, der gør noget for sagen. Det gælder uddannelsesinstitutionerne, hvor jeg har stor respekt for den kæmpeindsats, som Aalborg Handelsskole gør. Men der er også sådan noget som kommunens iværksættercafé, som er en stor succes med mange brugere. I det hele taget er det rigtig dejligt at se, at mens det for 10 år siden var det Aalborg Kommune, der stod for indsatsen, så ndes der i dag også initiativer som Start Up Works, Syndikatet og Rocket Labs.

Christian Roslev: Der blev for nylig indgået aftale om frikommunefor- søg og her er alle 11 nordjyske kommuner med. Der bliver formentlig 10 indsatsområder og Aalborg er med i en håndfuld, blandt andet inden for iværksætteri.

Steen Royberg: Apropos samarbejde mellem de nordjyske kommuner så er der jo bred enighed om behovet for Den Tredje Limfjordsforbindelse. Hvordan fastholder vi momentum?

Thomas Kastrup-Larsen: Også her er der nødt til at være en alliance. Vi må aftale nye initiativer i fællesskab, så vi kan blive ved med at lægge tryk på statsadministrationen.

Steen Royberg: Og hvad hvis det viser sig, at brugerbetaling er den eneste vej frem? Det har de nordjyske borgmestre og regionsrådsfor- manden jo tidligere på året sagt klart nej til, selvom det fra regeringens side er blevet nævnt som en mulig - og måske nødvendig - løsning.

Thomas Kastrup-Larsen: Hvis der er tale om et generelt princip, som gælder for hele landet og ikke kun er en model, der bliver brugt i Nordjylland, må vi tage det med. Vigtigst af alt: Lad os komme i gang med noget.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest