Et lysere billede end for tre år siden


retur

Erhverv Norddanmark har taget temperaturen på medlemmernes forventninger til det nye år: Der tegner sig et ganske meget lysere billede end for tre år siden.

På spørgsmålet om de overordnede forventninger til 2015 for egen virksomhed sammenlignet med 2014 svarede 67 %, at de imødeser vækst, mens 28 % forventer konsolidering. Kun 5 % har en forventning om, at dette år vil udvikle sig i negativ retning, når man sammenligner med det foregående.

Der er tale om markante ændringer i forhold til den tilsvarende undersøgelse, som Erhverv Norddanmark i 2012 gennemførte blandt medlemmerne:

2012
Vækst 38 %
Konsolidering 55 %
Tilbagegang 7 %

2015
Vækst 67 %
Konsolidering 28 %
Tilbagegang 5 %

Et andet i den aktuelle undersøgelse spørgsmål lød, hvilke hjemlige udfordringer der anses for at være de største i 2015 - med mulighed for at afgive flere svar. Her tilkendegav flertallet (23 %), at de betragter mangel på kvalificeret arbejdskraft som den væsentligste udfordring, mens manglende ordrer og nye konkurrenter tegnede sig for henholdsvis 17 og 14 %. Også produktudvikling scorede ret højt (12 %).

Sammenligner man med 2012-undersøgelsen, er det mest markante, at udsigt til manglende ordrer er faldet fra 45 til 17 %, mens frygten for mangel på kvalificerede medarbejdere er steget fra 10 til 23 %.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest