Færre skåltaler - mere samarbejde


retur
En stor delegation fra Erhverv Norddanmark, der er Aalborgregionens største erhvervsorganisation, har netop været på besøg i Hjørring for at drøfte ikke mindst nordjysk sammenhængskraft.

I sin velkomst opfordrede Erhverv Hjørrings formand Henrik Willadsen til "færre skåltaler og mere samarbejde", hvilket var helt i tråd med betragtningerne fra Hjørrings borgmester Arne Boelt. Han gav gæsterne en god indføring i erhvervssamarbejde i Nordjylland, sådan som det blandt andet finder sted i Erhvervshus Nordjylland, kommunekontaktrådet, Business Region North Denmark og det nordjyske fiskerikommunesamarbejde.

Erhverv Norddanmark formand Rasmus Haugaard understregede det hensigtsmæssige - og nødvendige - i, at de to erhvervsorganisationer tidligere på året indgik et samarbejde, som handler om fælles snitflader, når det gælder den erhvervsmæssige udvikling i den nordjyske region. Og han sagde uddybende:

"Vi savner tit og ofte det overordnede blik på tingene. At vi bevæger os væk fra den snævre, lokale betragtning og ser et givent emne i et større perspektiv. Sognerådspolitik er det begreb, der ofte bliver anvendt, når vi forfalder til at tænke for snævert. Til kun at have blik for det, der ligger inden for 'sognets' grænser. Det gik en gang, men sådan er det ikke længere. Og før nogen tror, at jeg skulle tænke på specielt denne kommune, når jeg bruger begrebet, så lad mig understrege, at det en udfordring som går begge veje - mellem såvel store som mindre kommuner."

Rasmus Haugaard spurgte forsamlingen, hvorfor det mon hedder Invest in Aalborg og hvorfor man i en sådan organisation alene arbejder for tiltrækning af virksomheder til Aalborg:

"Opgaven er at tiltrække ikke mindst udenlandske virksomheder og i deres optik er det revnende ligegyldigt, om kommunegrænsen går det ene eller det andet sted. Nogle synes muligvis, at Nordjylland er mange forskellige destinationer, men virkeligheden i erhvervslivet er helt anderledes. Når en virksomhed undersøger etablering - ikke mindst på tværs af landegrænserne - er det en regional beslutning. Medarbejdere, leverandører og knowhow stopper ikke ved kommunegrænsen.

Erhverv Norddanmarks formand glædede sig over samarbejdet i Business Region North Denmark, men efterlyste mere samarbejde af den konkrete slags:

"Det nytter ikke at tage tre skridt, når der skal 10 til for at komme i mål. Og vi er først endeligt i mål, når alle offentligt finansierede erhvervsorganisationer er blevet til én enhed med ét fokus: At tiltrække virksomheder til den nordjyske region."


Foruden frugtbare drøftelser bød programmet på en orientering fra Vendsyssel Teaters formand Henrik Jørgensen, mens teaterdirektør Lars Sennels viste rundt i huset og Hjørring Revyens direktør Henrik Baloo Andersen berettede om den fortsatte udvikling af et enestående revyprodukt. Besøget blev naturligvis rundet af med spisning og revy inden hjemturen med Nordjyske Jernbaner A/S.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest