Godstransportbarometer skal afdække infrastruktur


retur

Godstransport - og dermed grundlaget for danske virksomheders konkurrenceevne - har hidtil været et negligeret emne. Det er baggrunden for, at Erhverv Norddanmark sammen med Aalborg Universitet har taget initiativ til projektet "Godstransportbarometer".

Der har de seneste år været stigende fokus på trængsel på de danske veje, for eksempel omkring limfjordstunnelen. Traditionelt har fokus i trængselsdebatten politisk og forskningsmæssigt været på privatbilisme og offentlig transport, mens godstransport - og dermed grundlaget for danske virksomheders konkurrenceevne - har været negligeret. Der
er derfor et stort behov for ny viden om, hvordan trængslen påvirker godstransport i Danmark, idet sådan viden er et nødvendigt grundlag for velfunderede politiske beslutninger på godsområdet.

Det er baggrunden for et projekt iværksat af Erhverv Norddanmark og Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet. Forskningsprojektet gennemføres af universitetet, der samarbejder med de store danske godstransportaktører Danske Fragtmænd A/S og FREJA Transport & Logistics A/S.

- Formålet med projektet er at undersøge, hvordan hastigheden i godstransport på nordjyske veje har udviklet sig over tid, og hvor gods flaskehalsene er. Projektet er nyskabende dels fordi det bygger på et unikt nyt grundlag i form af tracking data fra mere end 3.000 lastbiler og trailere hos Danske Fragtmænd og FREJA Transport & Logistics, dels fordi vi vil etablere et årligt tilbagevendende godstransportbarometer, fortæller transportforsker lektor Kristian Hegner Reinau, der står i spidsen for projektet. Og han uddyber:

- Nye teknologier har forandret transportområdet grundlæggende de seneste år, for store mængder nye data muliggør nye analyser. Samtidig har datarevolutionen forandret aktørernes roller, idet det i dag er private virksomheder, der skaber langt de fleste data, så de ofte bedre end de offentlige myndigheder har indsigt i, hvad der foregår på vejene. Fordi de fleste lastvogne og chauffører er fuldt tracket, ved transport- og logistikvirksomhederne præcist, hvor og hvordan godset bevæger sig og dermed også, hvor udfordringerne er.

Vejdirektoratet og kommunerne baserer sig på systemer rettet mod trafikanter generelt, idet det øjensynligt har været en implicit antagelse, at lastvogne følger de samme mønstre som personbiler.

- Vi bevæger os forbi denne antagelse, og som det første projekt af sin art fokuserer vi på lastvogne og godstransport specifikt. Takket være samarbejde med de to logistikvirksomheder har vi adgang til tracking data, hvilket giver mulighed for præcis analyse af, hvor hurtigt gods bevæger sig på de nordjyske veje, hvor flaskehalsene for gods er, og hvordan dette har udviklet sig over tid. Det giver helt ny viden om godstransport og om, hvor fremkommeligheden for gods kan forbedres, siger Kristian Hegner Reinau.

Erhverv Norddanmarks bestyrelse har bevilget 60.000 kr. til første fase af projektet, ligesom Det Obelske Familiefond støtter projektet med 50.000 kr.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest