Grupper styrker netværksdannelsen


retur
Til yderligere styrkelse af netværksdannelsen mellem medlemmerne etablerer Erhverv Norddanmark grupper, der fokuserer på specifikke områder af særlig relevans for et givent antal medlemmer. Grupperne etableres på baggrund af interessetilkendegivelser fra medlemmerne.

Erhverv Norddanmarks grupper tilrettelægger selv deres aktiviteter, der typisk omfatter arrangementer - dels fagspecifikke, dels af relevans for en større kreds - og erfaringsudveksling. Den enkelte gruppe ledes af én person, der refererer til organisationens direktør. Aktuelt er der etableret disse grupper:

  • Trademark Future Lounge, der har som vision at være Nordjyllands mest toneangivende og udbytterige netværk for fremtidens forretningsudviklere
  • Seniorgruppen for dem, der er eller har været medlem af Erhverv Norddanmark, men ikke længere er dagligt erhvervsaktive
  • Kommunikationsgruppen for medarbejdere inden for kommunikationsbranchen,
    der udveksler erfaringer og drøfter kommunikation ud fra en praktisk tilgang
  • Netværksgrupper for ledere, der er henvendt til personer, der blandt andet søger fortrolig sparring, inspiration fra andre ledere og udveksling af viden/erfaringer om ledelse
Vi har i øjeblikket fire netværksgrupper med fokus på ledelse - to for direktører, en for ejerledere og en for mellemledere med personaleledelse.

Den seneste tid har vi oplevet efterspørgsel efter flere, ligesom der er andre områder, hvor medlemmerne efterlyser en gruppe, hvor man i fortrolighed kan drøfte centrale emner. Det gælder blandt andet en gruppe specielt for beslutningstagere, der ikke er direktører, ejerledere eller mellemledere med personaleledelse.

Erhverv Norddanmark undersøger aktuelt, om det er tilstrækkelig basis blandt de 550+ medlemmer til at oprette yderligere en håndfuld grupper. Det drejer sig blandt andet om en gruppe med fokus på infrastruktur i det centrale Aalborg, en gruppe særligt henvendt til retail/indkøbschefer og en gruppe med turisme som emne.

Vi ser også på mulighederne for at etablere en eksportgruppe. Den seneste undersøgelse, vi har foretaget blandt medlemmerne, viser nemlig, at cirka en fjerdedel af dem har eksport, så det kan sagtens give mening at drøfte dette emne med andre virksomheder.

Har et eller flere medlemmer ønsker om, at der bliver nedsat en gruppe inden for et område, der har særligt interesse for vedkommende, er man meget velkommen til at kontakte direktør Kurt Bennetsen på 2396 1966.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest