Husk at rose, når der er grund til det


retur
Af formand Steen Royberg, Erhverv Norddanmark

Man skal huske at rose, når der er grund til det. Det bliver ofte glemt i kampens hede, men der giver faktisk god mening at uddele ros til såvel den politiske ledelse som embedsværket for den udvikling, som Aalborg by og kommune har været inde i de seneste år.

Der kommer fortsat flere unge til byen. Vi har fået flere statslige arbejdspladser. Der er byggeboom på både boliger og erhverv. Pensionskasserne har for alvor sat deres aftryk med betydelige investeringer. Der er stærkt fokus på at give byggesager den lettest mulige gang gennem det kommunale system. Og der er sat midler af til fremme af iværksætterprojekter.

Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt og der er plads til forbedring. Det er jeg sikker på, at Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen vil komme ind på, når han mandag 8. januar 2018 deltager i Erhverv Norddanmarks traditionsrige nytårskur.

I Erhverv Norddanmarks optik er den fortsatte udvikling af infrastrukturen et område, hvor der er brug for forstærket indsats. I den sammenhæng er det vanskeligt ikke at tale om Den Tredje Limfjordsforbindelse. Vi så med bekymring de forvirrende signaler, der blev sendt i tiden omkring valget, men glæder os over, at borgmesteren så sent som mellem jul og nytår i Nordjyske Stiftstidende slog fast, om han i den kommende byrådsperiode vil bruge megen tid og energi på at få Folketinget til at træffe den nødvendige beslutning, så vi endelig kan komme i gang med dette for landsdelen så væsentlige projekt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Erhverv Norddanmark bakker op, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i vores deltagelse i Tredjelimfjordsforbindelse.nu og vores egen infrastrukturgruppe.

Vi bakker også helhjertet op, når borgmesteren lægger op til en visionsproces for kommunens generelle udvikling. At medvirke til at løse udfordringer, som landsdelen står over for, er en central del af Erhverv Norddanmarks virke. Det er måske ikke så synligt i det daglige, men tag ikke fejl - vi er der og vi gør vores indflydelse gældende, hvor vi kan.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest