Major ny direktør hos Erhverv Norddanmark


retur

Det er en kvinde med stærk lederuddannelse og solid erfaring fra både det private erhvervsliv og Forsvaret, der nu sætter sig i direktørstolen hos Erhverv Norddanmark."Vi har i Kamilla Bittmann fundet en erfaren topleder, der samtidig er en dynamisk ildsjæl og den fødte netværker. Hendes militære baggrund viser sig ikke mindst i en meget tydelig kommunikation, men vi får også en direktør med politisk tæft og udpræget evne til at pleje eksisterende netværk og skabe nye kontakter", siger Erhverv Norddanmark-formand Ras-mus Haugaard.

Efter uddannelse som bomberydder og udsendelse til Irak som leder af ammunitionsryd-ningssektionen tog Kamilla Bittmann militære uddannelser svarende til bachelor og kandidat - og i 2016 supplerede hun med en MBA med forhandling og innovation som fokus.

Efter næsten 15 års militær karriere ønskede Kamilla Bittmann at prøve kræfter med det private erhvervsliv og det blev til lederstillinger hos Grundfos, Nokas og Svanehøj. Derefter vendte hun tilbage til Forsvaret og har med rang af major været fungerende stabschef ved 1. Panseringeniørbataljon, en del af Ingeniørregimentet i Skive. Desuden er Kamilla Bittmann nordjysk ambassadør for InterForce, der arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og Forsvaret.

"Jeg er ikke ekspert i en enkelt branche, men har indblik i mange og en god helhedsforståel-se. Min ekspertise er ledelse, udvikling og eksekvering. Jeg har en naturlig interesse for mine medmennesker og det kombineret med en menneskelig forståelse gør, at jeg nemt opbygger relationer og stærkt samarbejde. Jeg kæmper for det, jeg tror på, og jeg brænder for at gøre en forskel. Høj moral, ordentlighed og ansvarlighed er styrende for mig. Jeg har en faktaba-seret tilgang, går analytisk til værks og forstår at få alle interessenter til at arbejde effektivt sammen for at nå vores fælles mål", siger Kamilla Bittmann.

Blandt andet takket være sin uddannelse som bomberydder, er den nye Erhverv Norddan-mark-direktør vant til skarpe situationer, til at træffe livsvigtige beslutninger og fungere som problemknuser selv i meget stressede situationer.

Kamilla Bittmann, der er 44 år, mor til tre og bosat i Gistrup, afløser Kurt Bennetsen som direktør for Erhverv Norddanmark, idet han efter en kort overgangsperiode tiltræder jobbet som kommunaldirektør på Læsø.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest