Nye i bestyrelsen


retur
Erhverv Norddanmark valgte på sin generalforsamling 8. marts 2018 som nyt ordinært medlem af bestyrelsen direktør Thomas Thomsen, KONXION, der hidtil har været suppleant. Der var genvalg til statsautoriseret revisor Marian Fruergaard fra Redmark og administrerende direktør Troels Severinsen, Logimatic.

Som nye suppleanter valgte generalforsamlingen administrerende direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland og stormagasinchef Anja Kibsgaard, Salling. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med de ordinære medlemmer.

Vedtægterne giver bestyrelsen mulighed for ét år ad gangen at supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem, hvis der er ekstraordinære arbejdsopgaver, som giver anledning til det. Med tanke på det engagement, som Aalborg Lufthavns direktør Søren Svendsen har i den fortsatte udvikling af regionens infrastruktur og den ekstra indsats, der også fra Erhverv Norddanmarks side skal gøres for at sikre realiseringen af Den Tredje Limfjordsforbindelse, tiltrådte generalforsamlingen bestyrelsens beslutning om, at Søren Svendsen tilknyttet som dette ekstra bestyrelsesmedlem for det kommende år.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest