Nye kræfter til Erhverv Norddanmarks bestyrelse


retur

Erhverv Norddanmark har på sin generalforsamling 22. marts 2017 valgt den bestyrelse, der skal lede organisationen gennem det kommende års tid. I den forbindelse har bestyrelsen fået to nye medlemmer:

  • Rasmus Haugaard (1976); siden 2006 partner i Haugaard-Nielsen Advokatfirma med primære kompetenceområder inden for erhvervsret, fast ejendom og offentlige myndigheders forhold. Cand. jur. fra Aarhus Universitet (2001), ph.d. fra Aarhus Universitet (2005).
  • Morten Haugaard Jacobsen (1980); skiftede i 2016 fra et job som chefkonsulent for DI Aalborg og DI Thy/Mors til stillingen som regionsdirektør hos COWI A/S i Nordjylland. Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet (2006).

Desuden valgte generalforsamlingen disse suppleanter, som i henhold til vedtægterne træder ind i bestyrelsen med taleret:

  • Henrik Schou (1956); direktør i Spar Nord Bank, Aalborg. Bankuddannet; HD i økonomi og regnskab. Erhvervskompetencer inden for finansiering generelt, detailhandel, liberale erhverv samt sundhedssektor specifikt.
  • Thomas Thomsen (1973); Partner i KONXION fra 2009, siden 2016 desuden virksomhedens admini-strerende direktør; formand for Fonden for Entreprenørskab i Region Nordjylland. Master i MPA fra Aalborg Universitet (2007).

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen genvalgt erhvervsmægler Steen Royberg fra Nybolig Erhverv Aalborg som formand, mens advokat Rasmus Haugaard fra Haugaard-Nielsen Advokatfirma er nyvalgt som næstformand.

Erhverv Norddanmark er Aalborgregionens største erhvervsorganisation. Organisationen, der er grundlagt i 1431, er også landets største og ældste sammenslutning af sin art. Den samler flere end 525 virksomheder og enkeltpersoner - primært med base i Nordjylland - inden for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræbelserne på aktivt at medvirke til, at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

Erhverv Norddanmark gennemfører i årets løb godt 30 arrangementer for medlemmerne. I næste måned følger endnu to møder med en juridisk indfaldsvinkel - først om den nye markedsføringslov og derefter om konkurrenceloven - og senere på året samler organisationen endnu en gang de nordjyske MF'er til Nordjysk Åbningsdebat, også denne gang i samarbejde med Nordjyske Medier. Desuden tæller kalenderen eksempelvis en erhvervstur til København, hvor der blandt andet er aftalt besøg i Københavns Lufthavn og hos overborgmester Frank Jensen, ligesom Erhverv Norddanmark i 2. halvår for femte gang tager temperaturen på virkningsfuld, kreativ og veleksekveret markedsføring i form af konkurrencen ÅRETS BRØL.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest