Nye virksomheder, ny bydel, nye muligheder


retur
Årets generalforsamling i Erhverv Norddanmark fandt sted under overskriften "Sådan bliver Aalborg Danmarks bedste iværksætterkommune". I løbet af nogle spændende timer
fik vi gode indspark fra Targit-stifteren Morten Sandlykke, iværksætteren Lisa Dalsgaard fra StartupWorks og Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden. Der var god debat med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen. Og undervejs havde deltagerne rig lejlighed til at udveksle synspunkter.

Og hvad er så læren af det hele? Skal vi koge det ned til et enkelt udsagn, må det være Lisa Dalsgaards betragtning om, at kommunen skal forstå forskellen på at være agerende og faciliterende. Iværksætterne har i hendes optik - og i den sammenhæng er det centralt, at hun repræsenterer ganske mange virksomheder samlet på Aalborghus Slot - ikke brug for, at kommunen tager alle mulige initiativer, men derimod for, at der fra kommunal side er mere lydhørhed og større villighed til at sikre de nødvendige faciliteter.

Jeg er ganske enig i betragtningen. Skal Aalborg med rimelighed kunne indtage pladsen som landets fremmeste iværksætterkommune, er det nødvendigt, at der bliver afsat langt ere midler til iværksætteri. Og disse penge skal i spil ude blandt iværksættervirksomhederne - ikke i en stadig voksende stab af kommunale konsulenter. Uanset hvor velmenende og dygtige disse er, er det ikke der, pengene gør mest gavn. Den erkendelse er nødvendig, hvis Aalborg virkelig skal flytte sig på dette område.

Der synes i det små at være røster fremme om, hvorvidt det kan lade sig gøre at etablere et stort - som i virkelig stort - iværksættermiljø på Stigsborg Havnefront, hvor 55 ha jomfruelig by ligger og venter på at blive udviklet. Det er en spændende tanke. Lige nu synes der måske lidt langt fra det centrale Aalborg til den nye bydel, men hvis der bliver etableret en havnebusrute mellem Utzon Center og Stigsborg Havnefront, ser tingene pludselig ganske anderledes ud. Stadsingeniør Svend Erik Pedersen fortæller om blandt andet denne del af Aalborgs infrastruktur i den snak, vi har med ham i det aktuelle nummer af Erhverv Norddanmarks magasin, som kan hentes her. Og vi følger udviklingen tæt al den stund at Erhverv Norddanmark har fået sæde i bestyrelsen for de midlertidige aktiviteter på Stigsborg Havnefront. Med et udviklingsperspektiv på måske 20-30 år, er "midlertidig" en ret rummelig størrelse og så meget desto mere spændende bliver det at se, hvad de kommende år vil bringe i denne del af Aalborg.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest