Stadig lysere syn på fremtiden


retur
For et par uger siden tog vi temperaturen på medlemmernes forventninger til 2017. Generelt er synet på fremtiden meget lysere end for to år siden - og meget, meget bedre end ved undersøgelsen i 2012.

På spørgsmålet om de overordnede forventninger til året for egen virksomhed sammenlignet med 2016 svarede 72 %, at de imødeser vækst, mens 26 % forventer konsolidering. Kun 2 % gar en forventning om, at dette år vil udvikle sig i negativ retning.

Undersøgelsen bad også deltagerne oplyse, hvad de anser for at være den største trussel mod deres virksomheds fortsatte udvikling. Her anfører knap en tredjedel risikoen for manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft, mens hver femte betragter risikoen for manglende ordrer som den største trussel. Sammenligner man med undersøgelserne fra 2012 og 2015, fylder risikoen for manglende arbejdskraft stadig mere.

Vi spurgte også om den generelle vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Vi bad deltagerne om at give karakter - hvor 1 er helt i bund og 5 helt i top. Næsten hver anden gav kommunen et 4-tal mens knap en femtedel gav topkarakter - og omkring en fjerdedel karakteren 3.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest