Stærk og levedygtig organisation med snart 600 år på bagen


retur
Erhverv Norddanmark skiftede på sin generalforsamling 21. marts 2019 formand, idet Steen Royberg blev efterfulgt af Rasmus Haugaard. Lederpladsen i denne udgave af organisationens
magasin giver derfor plads til synspunkter fra dem begge.

Steen Royberg: Erhverv Norddanmark er stærkt på vej mod sit 600 års jubilæum. Det er blevet til en del formænd i den tid. Præcist hvor mange skal jeg ikke kunne sige, men målt siden år 1900 er jeg den 21. på posten. Det giver et snit på små seks år pr. formand - og regner vi det om i organisationens samlede levealder, bliver det til i hvert fald 100 formænd.

Hvorfor det regnestykke?

Jo, det er meget godt at holde sig for øje, når man skal give stafetten videre. På den ene side skal man huske at se sig selv, som det man er: En enkelt person i en efterhånden temmelig lang række. Men på den anden side må man ikke glemme, at vil man udrette noget, der kan mærkes i det lange perspektiv - ja, så har man i den store sammenhæng altså kun ganske kort tid at gøre det i. 

Da du overtog tøjlerne, opstillede du fire mål for din formandsperiode: At få flere medlemmer, at øge kendskabet til Erhverv Norddanmark, at styrke organisationens repræsentation i en centrale organer og at sikre en bredt sammensat bestyrelse. Hvor tilfreds er du med resultaterne?

Der har i perioden været en ganske pæn udvikling i medlemstallet. Og det har taget fart ikke mindst det seneste års tid. I dag tæller organisationen omkring 625 virksomheder og enkeltpersoner. Og jeg tror på, at det ambitiøse mål om at være 1.000 medlemmer i 2022 er inden for rækkevidde - blandt andet i kraft af det fokus, der er på at udbrede kendskabet til organisationens værdi til stadig flere af regionens virksomheder.

Nu er synlighed en svær størrelse. Omverdenen kan jo sagtens bringes til at få øje på en, hvis man fægter med arme og ben og råber op om alt muligt. Og umuligt. Det har historisk ikke været Erhverv Norddanmarks stil - heller ikke i min tid. At medvirke til at løse nogle af de erhvervsmæssige udfordringer, som landsdelen til enhver tid står over for. Det er til gengæld en central del af vores virke. Det er måske ikke noget, der altid giver den store synlighed, men man skal ikke tage fejl: Vi er der - og vi gør vores indflydelse gældende, hvor vi kan. Og der er ingen tvivl om, at kendskabet til, hvem vi er, hvad vi mener og hvad vi kan, er så stærk som nogensinde.

Erhverv Norddanmark er aktuelt direkte eller indirekte repræsenteret i næsten 50 råd, nævn, udvalg og fonde, hvor vores bestyrelse, direktør og udvalgte medlemmer gør en ekstra indsats for erhvervslivet. For eksempel har vi i en lang årrække været med i Aalborg Erhvervsråd, men
senest er denne tilstedeværelse blevet udbygget til en post i formandsskabet, hvilket der er grund til at fremhæve. Her er vi nemlig for alvor involveret i de erhvervspolitiske beslutninger i kommunen - blandt andet i forbindelse med etableringen af iværksætterhuset GrowAAL og
udarbejdelse af grundlaget for Aalborg Alliancen.

Når det gælder sammensætningen af bestyrelsen, er jeg stolt over, at vi i dag har et hold, hvor man eksempelvis finder både en virkelig tung industrivirksomhed som Aalborg Portland og byens største detailforretning Salling.

Så der er ikke nogen fortrydelse, nu hvor du har afleveret nøglerne til Rasmus Haugaard?

Det er ingen hemmelighed, at det har været mit håb at skabe et betydeligt tættere samarbejde med Aalborg City - gerne i form af en egentlig integration af de to organisationer. Det er ikke lykkedes, men da der i både Aalborg City og Erhverv Norddanmark er forståelse for, at vi er
stærkere sammen end hver for sig, håber jeg, at der vil ske noget på dette område i Rasmus' formandsperiode. 

Hvilke tre begivenheder vil du fremhæve fra dit afsluttende formandsår?

Efter offentliggørelsen af regeringens og Dansk Folkepartis plan for investeringer i infrastruktur, rykker Den Tredje Limfjordsforbindelse op som det første punkt på min liste. Efter årtiers stadig mere indædt kamp for sikring af denne vitale del af vores regions infrastruktur er det nu lykkedes at få det store anlægsprojekt på dagsordenen hos et besluttende flertal i Folketinget. Dermed er vi ikke i mål, for som bekendt er der intet, der tæller, før Dronningen har sat sin signatur på anlægsloven. Men vi kan godt tillade os at være både glade for resultatet - og stolte over, at indsatsen har båret frugt. 

Dernæst Aalborg Alliancen. Den har til formål at bidrage positivt til fire essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets vækst og udvikling - nemlig gode rammevilkår for erhvervslivet, adgang til kvalificeret arbejdskraft, nedbringelse af ledigheden og en styrket infrastruktur gennem anlæg af Den Tredje Limfjordsforbindelse. Det er indlysende for
Erhverv Norddanmark at støtte alliancen. Ganske vist har vi i en årrække kæmpet for fjernelse af dækningsafgiften. Det er vi ikke kommet i mål med, men der er nu landet en aftale, som erhvervslivet kan være tilfreds med. I henhold til aftalen skal kommunens virksomheder medvirke til at skabe flere arbejds- og praktikpladser, mens Aalborg Kommune over 20
år skal afsætte 30 mio. kr. årligt af provenuet fra dækningsafgiften til medfinansiering af Den Tredje Limfjordsforbindelse. 

Og så var det en stor fornøjelse at være med til at foretage den officielle åbning af GrowAAL. Erhverv Norddanmark og Dansk Erhverv bragte forslaget om et større samlet iværksætterhus op i erhvervsrådet for godt tre år siden. Det blev rigtig godt modtaget - og tidligere i år fik vi
bevis for, at der ikke er langt fra ord til handling, når vi står sammen. Jeg er sikker på, at GrowAAL kommer til at understøtte iværksætterlysten i Aalborg, for nu er der med dette hus skabt endnu bedre rammer for et blomstrende miljø for nye virksomheder.

Du blev før generalforsamlingen opfordret til at tage en periode mere, men der blev ikke noget med "four more years" til dig. 

Nå, det ønskede jeg ikke, men det er jo heller ikke nødvendigt, for jeg er meget tryg ved at give posten videre. Og jeg er sikker på, at valget af Rasmus er godt for Erhverv Norddanmark, for han er grundigt inde i områdets erhvervsliv og dets arbejdsbetingelser.

Der er tradition for, at den afgående formand forbereder næstformanden - hvis nu det skulle gå, som præsten prædiker og den nye bestyrelse peger på næstformanden som den nye person i spidsen for organisationen. Har det også været tilfældet denne gang?

Rasmus Haugaard: Ja, det seneste lille års tid har jeg haft et tæt parløb med Steen. Det har været inspirerende - og også nødvendigt, for der er ingen tvivl om, at den nye bestyrelse har en stor opgave foran sig. Men jo altså også det privilegium at kunne stå på skuldrene af det
arbejde, mine forgængere har leveret. Og så er jeg glad for, at Steen ikke forlader os helt, men har sagt ja til det næste års tid at være ekstraordinært medlem af bestyrelsen. Han vil have særligt fokus på Den Tredje Limfjordsforbindelse, som jo ikke er 100 procent i mål, bare fordi den står øverst på listen over store opgaver, som et folketingsflertal nu er nået til enighed om at ville sætte i gang. Vi skal fortsat følge udviklingen af denne vitale del af vores regions infrastruktur tæt - og det er jeg tryg ved, at Steen vil investere sine kræfter i.

Hvad er det for en organisation, du nu er formand for?

Det er en både stærk og levedygtig organisation. Der har tilbage i historien været perioder med flere medlemmer, men strukturændringer i erhvervslivet går ikke ubemærket hen i en organisation som vores. Derfor er det centrale, at vi fortsat bedst muligt repræsenterer erhvervslivet i bred forstand - og at vi i øjeblikket oplever en solid medlemstilgang. Det vidner om en klar interesse for at være en del af det, som vi står for. Og for at gøre Erhverv Norddanmark stærkere ved at være medlem. Det er, som det altid har været for vores organisation: Vi har kun den styrke, som medlemmerne giver os.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest