Stigsborg Havnefront skal knytte nye forbindelser


retur
Som omtalt for et år siden, er en af planerne i forbindelse med opbygningen af den nye bydel Stigsborg Havnefront at etablere en førerløs havnebus over Limfjorden - og nu kommer den.

- Vi forventer, at havnebussen bliver sat ind i sommerferien. I første omgang i en testperiode, hvor der vil være personale om bord, men med tiden skal bussen være autonom. Det vil sige, at den ligesom for eksempel metrotogene i København ikke har en fører, men at det naturligvis er muligt at gribe ind, hvis det viser sig nødvendigt, fortæller Kurt Bennetsen, der er projektkoordinator for de midlertidige aktiviteter på Stigsborg Havnefront.

Der er med Søfartsstyrelsen aftalt en toårig forsøgsperiode og det er målet, at der i 2022 kan indsættes en større førerløs, batteridrevet havnebus i fast drift med afgang for kajerne ved Stigsborg og Musikkens Hus.

Den nye forbindelse over Limfjorden midt i Aalborg er ifølge Kurt Bennetsen et naturligt element i bestræbelserne på gennem udviklingen af Stigsborg Havnefront at skabe "flere og forskellige forbindelser" med positiv effekt for såvel byen som helhed, borgerne i generel forstand og erhvervslivet:

- Jeg er ikke i tvivl om, at den udbygning af Stigsborg Havnefront, der vil ske over de kommende år - uanset om det bliver 10-15 år eller i et længere perspektiv - vil medføre nye forbindelser og langt større sammenhængskraft omkring fjorden og at det vil kaste en markant erhvervsudvikling og generel vækst af sig. Der tænkes jo i første omgang i opførelse af en lang række meget forskelligartede boliger, men i de overordnede planer indgår også god plads til nye arbejdspladser. Efter min mening er det ikke urealistisk med 1.000 nye arbejdspladser på Stigsborg Havnefront og her tænker jeg ikke på jobs, der flytter dertil fra andre dele af byen, men reelt nye arbejdspladser. En del af dem vil selvfølgelig komme i forbindelse med opførelsen af den nye bydel, men jeg tror også på, at der kommer nye arbejdspladser i vidensvirksomheder, ligesom udflytningen af Skansevejens skole vil åbne for nye muligheder - eksempelvis med en international overbygning for børn til de mange udenlandske borgere, som vil være tilknyttet internationalt orienterede virksomheder såvel som uddannelsesinstitutioner.

Kurt Bennetsen ser også den 5,5 ha. store park midt i den kommende bydel som et trækplaster for aalborgenserne i bred forstand, så også den vil være med til at skabe nye forbindelser:

- Lige nu synes der måske at være en infrastrukturmæssig udfordring, men vent bare til vi får gennemtestet havnebussen og den blivende løsning kommer i endelig drift. Det - sammen med de mange planer for udvikling af periodiske og permanente aktiviteter på Stigsborg Havnefront - vil medvirke til at skabe nye forbindelser og ny sammenhængskraft mellem de to sider af Limfjorden.

Kurt Bennetsen forlader i løbet af sommeren jobbet som koordinator for Stigsborg Havnefront for at tiltræde som direktør for Erhverv Norddanmark. Han vil dog fortsat følge udviklingen, for Erhverv Norddanmark har stærkt fokus på til stadighed at udbygge sammenhængen mellem Aalborg og Nørresundby, både erhvervsmæssigt og generelt betragtet.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest