Stor interesse for generalforsamling


retur

Med flere end 200 deltagere blev også 2014-udgaven af Erhverv Norddanmarks generalforsamling et tilløbsstykke.

Organisationens generalforsamling plejer at trække en meget stort antal medlem- mer til og 2014 kommer bestemt ikke i annalerne til at fremstå som en undta- gelse. Der var således godt et par hundrede medlemmer og gæster til stede, da Erhverv Norddanmark 5. marts kaldte til årets vigtigste møde.

Traditionen tro blev generalforsamlingen indledt med en gæstetale, denne gang ved Danske Banks øverste chef, Thomas F. Borgen. Han gav en medrivende indfø-
ring i sine tanker om såvel bankens verden som de større perspektiver, der præger den øjeblikkelige udvikling.

Efter pausen med drinks sponsoreret at Bredbånd Nord fulgte selve generalfor- samlingen med beretning ved formand Anders Hjulmand og dagordenens øvrige programpunkter. Blandt andet valg til bestyrelsen, hvor Troels Severinsen erstat- tede Henrik Ørsnes, der efter eget ønske ikke genopstillede. Der var desuden valg til Michael Johansson som suppleant til bestyrelsen.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest