Trods travle tider øger nordjyske
virksomheder fokus på businessuddannelse


retur
På Aalborg Universitet meldes alle HD-studiepladser overraskende besat allerede ved ansøgningsfrists udløb - studielederen kalder det en modtrend og er imponeret over den fremsynethed og store investering, som det kræver af virksomhederne, der skal give nøglemedarbejdere studiefri. Hos Erhverv Norddanmark glæder man sig over udviklingen.

Globalisering af varer og tjenesteydelser åbner forretningsmuligheder men stiller også øgede krav til nordjyske virksomheder bl.a. uddannelsesmæssigt på ledersiden - i den samtidig øgede konkurrence. Hos AAU Executive - afdelingen på Aalborg Universitet, der tilbyder nogle af landets bedste og mest eftertragtede businessuddannelser* - oplever underviserne, at udfordringerne generelt bliver taget stadig mere professionelt og konstruktivt op. Det ses bl.a. på den stadig større interesse for AAU Executive's HD-studier, der har studiestart ultimo august /primo september. Tidligere haltede nordjyske virksomheder generelt efter kollegerne / konkurrenterne i bl.a. København og Aarhus, når det kom til at efteruddanne nuværende og fremtidige erhvervsledere.

"Vi har i år oplevet, at studiepladserne på de fleste af vores studier faktisk er revet væk allerede ved tidsfristens ordinære udløb, uden at vi som tidligere har måttet ud og lede efter ekstra studerende for at få også de sidste pladser fyldt op. Tværtimod har vi måttet oprette ventelister," fortæller studieleder Lars Krull, der betegner det store optag som både fantastisk, uventet og en modtrend:

"Vores erfaring er nemlig, at når det går godt i erhvervslivet, så nedprioriteres investeringer i medarbejdernes efteruddannelse."

Det er, ifølge studielederen, nemlig let - men kortsigtet - som virksomhed at forfalde til alene at drifte og f.eks. udskyde uddannelse i en tid præget af højkonjunktur og voldsom damp på kedlerne. Tider som nu, hvor mange virksomheder samtidig gisper efter tilstrækkelig arbejdskraft for bare at kunne holde trit med ordrebogen.

"Vi kan kun takke for interessen og være imponeret over den fremsynethed, som nordjysk erhvervsliv alligevel udviser. Det kræver en ekstraordinær kraftanstrengelse netop i en travl tid at skulle afse en række nøglemedarbejdere til relevant uddannelse med henblik på at sikre virksomhedens relevans også i fremtiden," påpeger Lars Krull. Han henviser til, at AAU Executive's optagelse af over 300 nye HD-studerende faktisk svarer til at tage mere end 200 årsværk ud af de nordjyske virksomheders daglige vagtplaner, hvad dermed udgør en betydelig ekstra omkostning. Krull påpeger dog samtidig, at omkostningen til eftertragtet, relevant efteruddannelse snarere bør ses som en investering og udgør et parameter, som dygtige medarbejdere også vurderer deres fremtidige jobadresse på.

Hos Erhverv Norddanmark, der er Aalborg-regionens største erhvervspolitiske netværk med flere end 550 medlemmer, glæder formand Steen Royberg sig også over udviklingen og samarbejdet med Aalborg Universitet:

"Hvis nordjysk erhvervsliv fortsat skal skabe velstand og også i fremtiden kunne klare sig overfor udenlandske konkurrenter med ofte lavere lønomkostninger, kræver det relevant uddannelse - også hos virksomhedernes styrende og idéudviklende ledere. Derfor er vi i Erhverv Norddanmark særdeles tilfredse med de kvalitetstilbud, som Aalborg Universitet hele tiden optimerer. Og jeg er ikke i tvivl om, at vores medlemmer i stadig højere grad forstår nødvendigheden af at tage imod dem."

*AAU Executive udbyder HD 1. del, som er en bred, erhvervsøkonomisk uddannelse og HD 2. del, hvor de studerende kan specialisere sig på bachelorniveau inden for finansiel rådgivning, organisation og ledelse samt regnskab og økonomistyring. Desuden udbyder AAU Executive også Aalborg Universitets akkrediterede MBA-uddannelse. MBA er på niveauet over HD og er for nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest