Upålidelighed er et problem


retur
Erhverv Norddanmark og Aalborg Universitet iværksatte i 2016 et forskningsprojekt om godstransport. Om kort tid offentliggøres de sidste resultater, men vi giver her et indblik i forskernes arbejde.

Traditionelt har fokus i trængselsdebatten været på privatbilisme og offentlig transport, mens godstransport - og dermed grundlaget for danske virksomheders konkurrenceevne - har været negligeret. Der er derfor et stort behov for ny viden om, hvordan trængslen påvirker
godstransport i Danmark, idet sådan viden er et nødvendigt grundlag for velfunderede politiske beslutninger på godsområdet.

- Det er baggrunden for det projekt, som Erhverv Norddanmark og Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet iværksatte i 2016 og som nu kan præsentere de afsluttende resultater. På baggrund af meget store mængder tracking data indsamlet fra Danske Fragtmænd A/S
har vi undersøgt, hvordan det står til med pålideligheden på udvalgte motorvejsstrækninger omkring Aalborg, oplyser transportforsker, lektor Kristian Hegner Reinau, der har stået i  spidsen for projektet, og som er leder af forskningsgruppen 'Freight Transport Research Group'. Og hans kollega, forskningsassistent Kristian Almerström, fortsætter:

- Studier viser, at pålidelighed er afgørende i forbindelse med godstransport. Det handler ikke nødvendigvis så meget om, hvorvidt det tager 30 minutter eller halvanden time at komme fra A til B, men at strækningen er pålidelig - altså at man ved, at det tager lige langt tid, hver gang man kommer på et givet tidspunkt. Hvis man for eksempel ved, det tager halvanden time hver dag kl. 8.00, så er det fint. Problemet er, hvis det tager 30 minutter nogle dage og halvanden time andre. Erfaringer fra internationale studier viser, at logistikvirksomheder gerne vælger en omvej for at kunne være sikre på at køre pålideligt hurtigt eller pålideligt langsomt.

Analyserne dokumenterer, at hastigheden på motorvejen omkring Limfjordstunnelen er upålidelig. Kristian Almerström uddyber:

- Vores forskning viser meget karakteristiske resultater: I morgentimerne er hastigheden på strækningen i sydgående retning lige nord for Limfjordstunnelen upålidelig, og om eftermiddagen er hastigheden på strækningen i nordgående retning lige syd for fjorden upålidelig.

Det er ikke forskernes opgave at anvise løsninger, men spørger man alligevel Kristian Hegner Reinau, ser han to muligheder:

- Der er grundlæggende to muligheder, en er bedre udnyttelse af den infrastruktur, vi har - for eksempel ved hjælp af nye teknologier - mens den anden er at bygge ny infrastruktur. Nye teknologier kan blandt andet bruges af logistikvirksomheder til at håndtere de udfordringer,
den manglende pålidelighed giver. I forhold til at bygge ny infrastruktur, er udfordringen jo, at der i dag kun er én motorvejsforbindelse via tunnelen. Hvis den bliver spærret af et uheld, lukker forbindelsen og trafikken i Aalborg over Limfjordsbroen bryder typisk også sammen, når
bilister fra motorvejen forsøger at komme over den vej i stedet. Hvis der var en anden motorvejsforbindelse over Limfjorden, vil krydsningen ikke være nær så sårbar over for uheld, og dermed meget mere pålidelig for både privatbilister og lastvogne.

- Usikkerhed skaber flaskehalse, som koster tid og/eller penge. Hvis vi derimod ved, hvordan forholdene er, kan vi tage de forholdsregler, der skal til for at minimere omkostningerne, pointerer Ulf Preisler, der er IT-direktør hos Danske Fragtmænd A/S.

Kristian Hegner Reinau og Kristian Almerström arbejder på at få resultaterne publiceret i et internationalt tidsskrift. Erhverv Norddanmark vil naturligvis sørge for at viderebringe nyt om dette, når dette foreligger.

Erhverv Norddanmarks bestyrelse bevilgede 60.000 kr. til projektet, som Det Obelske Familiefond desuden støtter med 50.000 kr.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest