Vi tør godt se op og se ud


retur
For en organisation, der har som vision at være den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Nordjylland, er det oplagt at bevæge sig ud i regionen, når man vil tage temperaturen på den nordjyske erhvervsudvikling.

Erhverv Norddanmark har foreløbig været på to besøg i større byer i Nordjylland - Hjørring i juni og Frederikshavn i september. I introduktionen til Hjørringbesøget, der bød på oplæg, debat og Hjørringrevy, sagde formand Rasmus Haugaard:

"Erhverv Norddanmark og Erhverv Hjørring indgik tidligere i år et samarbejde, som handler om fælles snitflader, når det gælder den erhvervsmæssige udvikling i regionen. Vi savner nemlig tit det overordnede blik på tingene. At vi bevæger os væk fra den snævre, lokale betragtning og ser et givent emne i et større perspektiv. Sognerådspolitik er det begreb, der ofte bliver anvendt, når vi forfalder til at tænke for snævert. Til kun at se det, der ligger inden for "sognets" grænser. Det gik måske en gang, men sådan er det ikke længere."

Rasmus Haugaard nævnte som eksempel opgaven at tiltrække udenlandske investeringer - et sted hvor kommunegrænserne er uden betydning: 

"Nogle synes muligvis at Nordjylland er mange forskellige destinationer; men virkeligheden i erhvervslivet er helt anderledes. Når en virksomhed undersøger etablering - især på tværs af landegrænserne - er det en regional beslutning. Medarbejdere, leverandører og knowhow stopper ikke ved kommunegrænsen. Det er fint, vi har Business Region North Denmark og
at vi samarbejder. Men samarbejde er ikke nok. Det nytter ikke at tage tre skridt, når der skal 10 til for at komme i mål. Og vi er først endeligt i mål, når alle offentligt finansierede erhvervsorganisationer er blevet én enhed med ét fokus - at tiltrække virksomheder til den nordjyske region."

Efter oplæg fra Hjørrings borgmester Arne Boelt og viceborgmester Henrik Jørgensen fulgte en god debat om punkter til en nordjysk dagsorden, inden teaterdirektør Lars Sennels viste de omkring 50 deltagere rundt og Hjørring Revyens direktør Henrik "Baloo" Andersen fortalte om revyen. 

Primo september mødtes erhvervsfolk fra Aalborg og Frederikshavn i Spar Nord-loungen i Arena Nord i Frederikshavn, hvor begge byer var repræsenteret ved deres borgmester. Frederikshavns øverste politiker talte i sit indlæg blandt andet om nødvendigheden af at stille skarpt på en nordjysk dagsorden:

"Det kan vi ikke alene, men vi kan sammen. Når vi er fælles og sammen, er vi stærkere og i Frederikshavn er vi helt åbne for at samarbejde med andre frem for at lukke os om os selv. Vi tør godt se op og se ud."

Birgit S. Hansen understregede, at der er mere, der samler end skiller Frederikshavn og Aalborg - og at der er en række områder, hvor de to kommuner på bedste vis kan supplere hinanden. Borgmesteren nævnte sin bys rolle som et maritimt centrum, hvor 159 martimt orienterede virksomheder - det største antal i regionen - bidrager med mere end 40 procent af
kommunens skatteindtægter:

"Frederikshavn lever af resten af verden, fordi vi lever ved, med og af havet - og fordi vi ikke er bange for verden og for at møde den. Vi har 119 nationaliteter i kommunen og vi vil gerne have flere." 

Som et konkret eksempel på en nordjysk dagsorden nævnte Birgit S. Hansen Den Tredje Limfjordsforbindelse: 

"50 procent af fiskeriet udgår fra Nordjylland med Skagen som landets største fiskerihavn, så i Frederikshavn står vi skulder ved skulder med resten af Nordjylland, så vi kan hænge ordentligt sammen med resten af Danmark."

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen talte også om behovet - og mulighederne - for at udvikle Nordjylland sammen og understregede, at kommunerne er kommet ud over mange af tidligere tiders modsætninger. Og i relation til Den Tredje Limfjordsforbindelse sagde han, at "vi har positioneret os rigtig stærkt og jeg tror på, at vi kommer i mål med det."

Også i Frederikshavn var der livlig diskussionslyst og der blev blandt andet talt om arbejdspladsvækst, rekruttering af medarbejdere, infrastruktur, bosætning og samarbejde med Aalborg Universitet. Og under journalist Jørgen Pyndts ledelse drøftede repræsentanter for MAN Energy Solutions, Scandic The Reef, Frederikshavn Havn og universitetet udviklingsmuligheder og -udfordringer. Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest