Søren Samuelsen


Uddannelse:
  • 1998-1994: Kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet
  • 2001-2003: Certificeret udviklingsleder fra Ankerhus Management College 
  • 2006-2008: E-MBA i forandringsledelse fra Handelshøjskolen Aarhus (2006-08)
Beskæftigelse:
  • 2019- : Direktør for Tech College; tidligere blandt andet lobbyist og fundraiser hos Aalborg EU-kontor i Bruxelles, chef/konsulent i international afdeling, uddannelseschef for Center for virksomhedsudvikling samt uddannelseschef hos Aalborg tekniske skole, derefter direktør ledelse & HR hos Professionshøjskolen UCN og senere udviklingsdirektør sammesteds
Udvalgte tillidshverv:
  • Formand for Professionshøjskolernes sektorudvalg for efter-/videreuddannelse
  • Medlem af NEA-styregruppen hos Erhvervshus Nordjylland 
  • Bestyrelsesmedlem Lederne HimmerlandHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest