Ansøgning til Frk. elisabeth schockerts legat


OBS! Læs venligst nedenstående inden legatansøgningen udfyldes.

Frk. Elisabeth Schockerts legat, der administreres af Erhverv Norddanmark har en legatportion på op til 40.000 kr.
Legatet er et rentefrit lån, der de første 5 år er afdragsfrit. Herefter skal lånet tilbagebetales over 10 år. 

Legatet kan tildeles en kvinde, der påtænker at starte egen virksomhed eller udvide en eksisterende - og som har forsørgerpligt for barn/børn eller syge og uarbejdsdygtige slægtninge. Ansøgeren skal have en naturlig tilknytning til Aalborg området.

Ved ansøgning skal der foreligge dokumentation, der belyser det påtænkte projekt og at yderligere kapital er nødvendig. Eventuelle spørgsmål kan stilles til direktør Kamilla Bittmann på tlf. 36 96 06 03 eller kab@erhvervnorddanmark.dk

Yderligere projektbeskrivelse kan sendes til info@erhvervnorddanmark.dk

*Ansøgning skal ske på nedenstående formular. Bemærk at alle
  felter skal være udfyldt. Ved behandling af ansøgningen vil
  du blive kontaktet i så fald, vi ønsker yderligere oplysninger. 

*Oplysninger afgivet på hjemmesiden slettes en måned efter generalforsamlingen


Ansøgningsfrist er den 30/4-2024 kl. 08:00.


Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf. nr:
Email:
Fødselsdagsdato:


Hjemmeboende?
Ja               Nej
Ægteskab eller lign. forhold:
Ugift          Gift        Samboende      
Har du børn?
Ja                Nej  
      

I bekræftende fald hvor mange?Hvilken forretning påtænker du at opstarte eller udvide?
Beskriv kort dit finansieringsbehov/-budget:
Hvor vil du gerne være med din virksomhed om 5 år?
Hvordan er din tilknytning til Aalborg kommune og Erhverv Norddanmark?Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest