Ansøgning til studielegat


OBS! Læs venligst nedenstående inden legatansøgningen udfyldes.

Erhverv Norddanmarks Fond uddeler hvert år studielegater til unge under uddannelse, som støtte til uddannelsesophold. Fonden støtter i særdeleshed unge, der tager en handelsmæssig uddannelse. Endvidere råder fonden over en særlig pulje af legater til unge under videreuddannelse indenfor kolonial en gros branchen.

En forudsætning for at søge legater fra Erhverv Norddanmarks Fond er, at man har en tilknytning til Aalborg Kommune, dvs. er født, opvokset eller studerer i Aalborg - eller, at man har en tilknytning til Erhverv Norddanmark. Dog kan der, når særlige omstændigheder taler derfor, ydes legater med de angivne formål til personer udenfor ovennævnte personkreds. Fonden støtter ikke kollektive ansøgninger.


Uddeling af midler til uddannelse sker hvert år i marts/april efter indstilling fra vedkommende uddannelsesinstitution og/eller efter ansøgning. Opfordring til ansøgning annonceres hvert efterår. Midlerne bliver udbetalt i april.

Ansøgningsfrist til næste uddeling af uddannelseslegater er 31. december 2024

*Ansøgning skal ske på nederste formular. Bemærk at alle felter skal være udfyldt.
Ved behandling af ansøgning vil du blive kontakt i så fald, vi ønsker yderligere oplysninger. 
Oplysninger afgivet på hjemmesiden slettes en måned efter generalforsamlingen

Læs mere om legatansøgning


Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf. nr:
Email:
Fødselsdagsdato:


Hjemmeboende?
Ja               Nej
Ægteskab eller lign. forhold:
Ugift          Gift        Samboende      
Har du børn?
Ja                Nej  
      

I bekræftende fald hvor mange?
Hvad beskæftiger du dig med?


Din forældres (værges) stilling, navn og bopæl:


Dine forældres evt. tilknytning til Erhverv Norddanmark:


Skolens navn:                       Afsluttet år:


Udgået fra folkeskolen:


Udgået fra gymnasium:
Øvrig skoleuddannelse:


Øvrig erhvervsuddannelse:


Andet:
Hvilken uddannelse påtænker du herudover?


Hvilken uddannelse er du i gang med?


Hvad er grunden til og formålet med at søge legatet - og hvor går studierejsen eventuelt til?Hvilke legater har du tidligere søgt?


Hvilke af disse legater har du fået tildelt og med hvor store beløb?
Hvilke legater søger du for øjeblikket ud over nærværende legat?
Eventuelle yderligere kommentarer til ansøgningen:


Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest