Repræsentationer


Gennem bestyrelsen og øvrige medlemmer af organisationen har Erhverv Norddanmark repræsentation i en lang række eksterne råd, nævn, udvalg og fonde.

UDDANNELSE 
 • Hasseris Gymnasium - bestyrelsen: Senior Chief Project Manager Rambøll, Svend Erik Pedersen* 
 • Professionshøjskolernes sektorudvalg for efter-/videreuddannelse: Direktør Søren Samuelsen, Tech College
 • Skipper Clement International School - Advisory Board: Direktør Karen Melson, KM Consult* 
 • University College Nordjylland
  - Bestyrelse: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark
  -
  Uddannelsesudvalget for eksport- og markeds-føringsuddannelserne:
  Direktør Jens             Uggerhøj, Uconnect*
 • Aalborg Handelsskole - bestyrelsen: Direktør René Daarbak, Mogens Daarbak A/S* og HR Manager Charlotte Rye Akselsen, Tibnor A/S*
 • Aalborg Kommune / Uddannelsesrådet: Forhenværende direktør Michael Johansson*
 • Aalborg Sportshøjskole - repræsentantskabet: Særlig rådgiver Steen Bjerre, kommunikationsministeriet.dk*
 • Aalborg Universitet / Danish Research Center for Freight Transport: Regionsdirektør Thomas Nørgaard Christensen, COWI*
 • Aalborg Universitet / HA- og cand.merc.-studierne - aftagerpanelet: Partner Rasmus Haugaard, Haugaard-Braad*
 • Aalborg Universitet / Samfundsfagligt Fakultet - bestyrelsen: Partner Rasmus Haugaard, Haugaard-Braad*
 • Aalborg Universitet / Studienævnet for Internationale Forhold - aftagerpanelet: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Aalborg Universitet / Studienævnet for Kommunikation og digitale medier - aftagerpanelet: Direktør Kristina Skovgaard Pedersen, Advisory Nord*
* Udpeget af Erhverv Norddanmark

ERHVERVSLIV
 • Cralog - bestyrelsen: Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Dansk Erhverv Aalborg: Partner Henrik Bjørn, Beierholm
 • Danske Maritime - bestyrelsen: Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Det Grønlandske Hus i Aalborg - bestyrelsen: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • DI Vendsyssel - bestyrelsen: Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Erhvervshus Nordjylland - NEA-styregruppen: Direktør Søren Samuelsen, Tech College
 • Erhvervshus Nordjylland - styregruppen for flere højtuddannede i nordjyske virksomheder ("Vækst via Viden 2.0"): Partner Henrik Bjørn, Beierholm*
 • ErhvervsNetværk 9220 - bestyrelsen: Projektdirektør R&D Lars Jøker, Port of Aalborg
 • Fonden for Entreprenørskab Region Nordjylland - bestyrelsen: Adm. direktør Henrik Lundum, NOVI A/S
 • Fonden Kattegat Silo - bestyrelsen: Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Frederikshavn Erhvervsråd - bestyrelsen: Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Green Hub Denmark - bestyrelsen: Thomas Nørgaard Christensen, COWI A/S*
 • Huset Venture Nordjylland - bestyrelsen: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Interforce Region Nordjylland: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • International House North Denmark - Advisory Board: Direktør Kamilla Bittmann, 
 • Erhverv Norddanmark*
 • Invest in Aalborg - ambassadørkorps: Partner Rasmus Haugaard, Haugaard-Braad*
 • Klimapartnerskabet for den energitunge industri: Direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland A/S
 • Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu: Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals*
 • Lederne Himmerland - bestyrelsen: Direktør Søren Samuelsen, Tech College
 • MARsters - bestyrelsen: Chief Commercial Officer Kjartan Ross, Port of Aalborg
 • MNF (Maritime Netværk Frederikshavn): Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Naval Team Denmark: Direktør Troels Severinsen, Logimatic
 • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - bestyrelsen: Projektdirektør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S
 • Nordjysk Ledelsespris - juryen: Direktør Torben Abildgaard, Curia Management* 
 • Nordjysk Ledelsespris - styregruppen: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • NordVirk - socialøkonomisk fond - bestyrelsen: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark
 • Partnerskab for iværksætteri: Adm. direktør Henrik Lundum, NOVI A/S* samt direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Projekt Grøn Butik: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Vandets Hus: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Vækstbyer i Aalborg Kommune: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Aalborg Cityforening - bestyrelsen: Stormagasinchef Anja Kibsgaard, Salling A/S
 • Aalborg Erhvervsråd - formandskabet: Partner Rasmus Haugaard, Haugaard-Braad*; stormagasinchef Anja Kibsgaard, Salling (suppleant)*
 • Aalborg Erhvervsråd - iværksætterpuljen: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Aalborg Kommune / Arbejdsgruppe om borgerinvolvering og samskabelse: Direktør Dorte Sif Kronborg, Huset Venture Nordjylland*
 • Aalborg Kommune / Integrationsrådet: HR manager Anne Strandquist, Desmi A/S *
 • Aalborg Kommune / Rådet for Bæredygtighed: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • Aalborg Kommune / Det rådgivende udvalg for beskæftigelsesindsatsen: HR Business Partner Mette Mikkelsen, Siemens Gamesa*
 • Aalborg Universitet / Danish Research Center for Freight Transport: Regionsdirektør Thomas Nørgaard Chrisntesen, COWI*
 • Aalborg Zoo - bestyrelsen: Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals
 • Aalborg Zoos bygge- og udviklingsfond - bestyrelsen: Advokat Anders Hjulmand, HjulmandKaptain*
* Udpeget af Erhverv Norddanmark

MEDIER
 • TV/2 Nord - repræsentantskabet: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark* 
 • Aalborg Medieselskab af 2002 ApS - bestyrelsen: Partner Rasmus Haugaard, Haugaard-Braad*
* Udpeget af Erhverv Norddanmark

KULTUR OG SPORT
 • Elite Sport Aalborg - eliterådet: Særlig rådgiver Steen Bjerre, kommunikationsministeriet.dk*
 • Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse - bestyrelsen: Forhenværende direktør Henrik Schou*
 • Kunsten Museum of Modern Art - bestyrelsen: Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S*
 • Ordkraft - bestyrelsen: Direktør Jens Uggerhøj, Uconnect ApS.*
 • Springeren Maritimt Oplevelsescenter - bestyrelsen: Direktør Troels Severinsen, Logimatic*
 • Utzon Center - bestyrelsen: Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S*
 • Aalborg Kongres & Kultur Center - bestyrelsen: Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals* 
 • Aalborg Slotsteater - bestyrelsen: Salgs- og økonomidirektør Hanne Juul,
  Kongerslev Kalk*
* Udpeget af Erhverv Norddanmark

ANDRE
 • Danmarks-Samfundets lokalforening i Aalborg: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • 4. maj Kollegiet - bestyrelsen: Projektchef Britta Graae, Skovsgård Hotel*
 • 4. maj Kollegiets Venner - bestyrelsen: Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
 • P.P. Hedegaards Fond - bestyrelsen: Erhvervadvokat/partner Rasmus Haugaard, HaugaardBraad* samt direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark*
* Udpeget af Erhverv NorddanmarkHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest