22-09-19: Projektsamarbejde med cand. it i IT-ledelse 


retur

Projekterne omhandler IT ledelsesmæssige problemstillinger indenfor følgende områder:


1. Modenhed i anvendelsen af IT: Hvor modne er vi i vores anvendelse af IT, og hvordan kan vi gøre det bedre?
2. IT-strategi og strategisk anvendelse af IT: Hvordan vil IT kunne bidrage til at opnå vores strategiske mål? Hvordan kan vi skabe konkurrencemæssige fordele ved hjælp af IT?
3. Samarbejdet mellem IT-funktionen og resten af organisationen: Hvor godt fungerer dette samarbejde, og hvordan kunne det eventuelt forbedres?
4. Kompetencer og organisering af IT organisationen: Hvilke kompetencer er der brug for i IT funktionen, og hvordan organiseres de mest hensigtsmæssigt?
5. IT-governance: Hvordan træffes de væsentligste beslutninger om IT i organisation, og hvordan kunne disse beslutningsprocesser forbedres?
6. Projekt portefølje ledelse: Hvilke udfordringer har vi i forbindelse med at styre vores portefølje af projekter? Er det fx de rigtige projekter, der startes op? Startes for mange projekter op? Hvordan kan vi blive bedre?
7. Brug af business cases: Hvor gode er vi egentlig til at vurdere vores investeringer i IT inden vi beslutter dem, og hvordan kan vi evt. udarbejde bedre business cases?
8. Ny teknologi: Hvordan tager vi nye teknologier ind i vores organisation? Kunne det gøres bedre?
9. Inter-organisatorisk samarbejde: Hvordan er vores samarbejde med andre organisationer, borgere, kunder eller virksomheder understøttet af IT? Kan det gøres smartere?
10. E-handel og selvbetjening på nettet: Anvender vi de muligheder, der er for at bruge nettet fornuftigt? Hvilke vanskeligheder skal overvindes?
11. Udnyttelse af eksisterende systemer: Vi har rigtig mange systemer - hvad bidrager de egentlig med, og hvordan kunne man få mere værdi ud af de indkøbte systemer?
12. Social computing: Hvordan kunne vi eventuelt anvende de sociale medier bedre, både internt og i relation til kunder eller borgere?
13. Big data: Hvordan kunne man med fordel anvende big data til at træffe bedre beslutninger?
14. Robotter: Hvilke problemstillinger er indførelse af robotter behæftet med - hvordan øges værdiskabelsen?

Det typiske projekt
Det typiske projekt består af to dele:
1. En analyse af hvordan den deltagende organisation performer indenfor det givne område
2. Forslag til hvordan det kunne gøres bedre.

Hvad får man ud af det som deltagende virksomhed/organisation?
Man får taget temperaturen indenfor et bestemt område, som man selv finder vigtigt, og man får en række anbefalinger til, hvad der evt. kunne forbedres.

Hvad skal man levere som deltagende organisation
1. Man skal udpege en kontaktperson i virksomheden som er ansvarlig for samarbejdet.
2. Man skal i august måned i samarbejde med studiets koordinator (Jeppe Agger Nielsen) udarbejde en kort plan for samarbejdet. Dette foregår via mail.
3. Man skal deltage i projektbørs d. 5. september 2019 (formentlig formiddag).
4. Man skal deltage i et opstartsmøde i egen organisation, hvor projektgruppe, vejleder og kontaktperson afstemmer forventningerne og præciserer projektet. Dette møde finder sted primo september.
5. Man skal i løbet af september, oktober og november stille op til 4-8 interviews (af max 2 timers varighed), hvor de studerende har adgang til relevante nøglepersoner. Hvor mange, der rent faktisk skal interviewes, afhænger af det konkrete projekt.
6. Man skal stille relevant skriftligt materiale til rådighed for de studerende.
7. Man skal deltage i en afsluttende præsentation, hvor de studerende fremægger deres resultater. Dette foregår i egen organisation.
8. Vi håber meget på, at I som virksomhed vil indgå i samarbejde med to projektgrupper, som enten kan arbejde om samme eller forskellige problemstillinger.

Om studiet
De studerende er kandidat studerende, som netop er startet på deres overbygningsuddannelse. IT ledelse er en populær uddannelse og du kan læse mere om uddannelsen på http://www.candit.org/

Der er i alt ca. 61 studerende, som arbejder sammen i 10-11 grupper og projektet foregår på kandidatuddannelsens første semester. Det overordnede tema for semestret er "informationssystemer og organisationer" og omhandler ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af IT i organisationer.

Kontaktperson
Interesserede organisationer kan kontakte:
Virksomheds-koordinator studentermedhjælper, Lisa Bro Nilsen, på:
- E-mail: lnilse15@dps.aau.dk
- Mobil nr.: 61 26 20 35

Læs mere her
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:
ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest

Erhverv Norddanmark anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK