Netværk har stor værdi


retur

Debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende 13. februar 2017 - af sekretariatschef Anita Møller:


Netværk har stor værdi

NETVÆRK: Udvikling er en spændende ting. Ikke mindst når man stiller det op over for den direkte modsætning: Afvikling.

UDVIKLING er en hovedhjørnesten i mit daglige arbejde som sekretariatschef for Erhverv Norddanmark. Det kan godt være, at organisationen har eksisteret siden 1431, men det betyder ikke, at støvet har lagt sig tungt og inderligt over foretagendet. Hvis vi har tænkt os at få mere end de nuværende snart 586 år på bagen, er vi ganske enkelt nødt til at tænke stadig udvikling. Hver eneste dag.

ET AF DE OMRÅDER, der ligger os særligt på sinde, er evnen til fortsat at danne grobund for vores medlemmers netværk. Det er et faktum, at Erhverv Norddanmark er regionens største erhvervsnetværk på tværs af alle brancher. Men det er kun i kraft af medlemmernes lyst og evne til fortsat at gøre aktivt brug af dette netværk - og derigennem bygge og styrke deres egne både forretningsmæssige og mere personligt prægede relationer - at det hele for alvor giver mening. Uden medlemmernes engagement er der i det lange løb ikke nogen organisation, for kun gennem medlemmernes fortsatte engagement nytter det at tale om et virkeligt fællesskab.

FOR DE FLERE END 500 virksomheder og enkeltpersoner - fra såvel handel og industri som service og liberale erhverv - gælder det fællestræk, at de synes, at det er værd at bruge kræfter på aktivt at medvirke til, at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i. Den indsats kommer til udtryk, når vi hvert år gennemfører flere end 30 yderst forskelligartede arrangementer med særlig appel til erhvervslivet. Når vi engagerer os i et stort antal råd, nævn og udvalg, der er med til at udstikke rammer og indhold for erhvervsudviklingen. Og når vi fokuserer på mærkesager, som der er særlig grund til at kæmpe for.

VI HAR ALTID haft mærkesager. For 500 år siden - da organisationen endnu var i sin vorden - handlede det om de ting, der optog vores dengang primære medlemmer, købmændene. I dag er det emner med bred interesse for erhvervslivet og den region, som det er en del af. Overordnet er det vores mærkesag at være det bindeled, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. På det konkrete plan er vores fokus aktuelt på de tre hovedområder uddannelse og beskæftigelse, samarbejde med det offentlige og infrastruktur.

IKKE MINDST på det sidstnævnte område er der i disse år rigeligt at beskæftige sig med - eksempelvis de vedvarende bestræbelser på at få Den Tredje Limfjordsforbindelse på plads.

NETOP INFRASTRUKTUR er et godt eksempel på et område, hvor Erhverv Norddanmark spiller en rolle i etableringen af dynamiske netværk. For et par år siden tog vi initiativ til at få skabt en infrastrukturgruppe for de aktører, der til daglig er direkte involveret inden for dette vigtige område og i dag er vi koordinator for gruppens arbejde. Det er første gang i 25 år, at det er lykkedes at samle repræsentanter for havn, lufthavn, kollektiv trafik på bane og vej, kommune og region i et regi, hvor målet er at tale med én samlet stemme overfor landspolitikere, regionspolitikere, Vejdirektoratet og forskellige interesseorganisationer.

DET ER netop, hvad en organisation som Erhverv Norddanmark handler om: "At tale med én samlet stemme". Og der er i disse år mere brug for det end nogensinde. I det mere end kvarte århundrede, hvor erhvervslivets forhold har været en central del af min hverdag, er der sket en tydelig ændring i den måde, som virksomhederne generelt engagerer sig på. Mens det førhen nærmest var naturgivent, at en virksomhed var medlem hos os, ser vi i dag et andet billede. Udbuddet af mere eller mindre formelle netværk og andre erhvervsrelaterede tilbud er de senere år steget betydeligt og heller ikke på dette område fornægter det sig, at Danmark er og bliver et foreningsland: Så snart to eller tre mener nogenlunde det samme, etablerer de hellere end gerne en eller anden form for fællesskab. Det sker også selvom de med fordel kunne tilslutte sig meget større, eksisterende fællesskaber og dermed opnå betydelig mere gennemslagskraft.

UANSET om man vælger Erhverv Norddanmark eller et andet af de mange fora, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med erhvervsforhold, er det afgørende, at man engagerer sig. Det gælder også for den nyetablerede virksomhed, hvor fokus på egne udfordringer er ekstra stort. Det er helt forståeligt, at det er der, man vælger at bruge kræfterne, men ingen virksomhed er en ø. Så meget desto mere er det afgørende, at man ikke nøjes med at være sig selv nok, men tager aktivt del i udviklingen af det omgivende samfund. Kun på den måde kan vi sikre, at der sker en fortsat udvikling. Og ikke en afvikling.

--

Læs artiklen her.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest

Erhverv Norddanmark anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK