Ud i verden med Erhverv Norddanmark november 2014


retur

Det er Erhverv Norddanmarks målsætning, at de nordjyske virksomheders eksport i 2020 skal være 1 mia. kr. større end i dag. Det tager organisationen det første skridt til onsdag 28. januar 2015 kl. 9.

Igennem mange år har man i Nordjylland talt om initiativer til øget eksport, og mange ressourcer - ikke mindst fra EU's fonde - er blevet brugt til nye projekter. Noget har givetvis hjulpet, men alligevel må vi konstatere, at nordjyske virksom- heder er klart mindre eksporterende, end man kunne ønske.

- Mens eksportandelen af omsætningen for landets virksomheder som helhed lig- ger på godt 11 %, er den for nordjyske virksomheders vedkommende kun 8 %. Der er et uudnyttet potentiale blandt andet inden for områderne handel, transport og erhvervsservice. I Erhverv Norddanmark arbejder vi for, at Aalborg-regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i og det er baggrunden for, at vi nu tager initiativ til en målrettet eksportindsats, fortæller organisationens formand, Anders Hjulmand.

Sigtet med indsatsen er klart: De nordjyske virksomheders eksport målt som an- del af den samlede omsætning skal frem mod 2020 øges med 0,5 %. Det svarer til en ekstra eksportomsætning i regionen på godt 1 mia. kr.

Første skridt på vejen er eksportkonferencen "Ud i verden med Erhverv Norddanmark", som finder sted onsdag 28. januar 2015 kl. 9-13. Hovedtaleren er chefanalytiker Steen Bocian fra Danske Bank, der vil give en orientering om eksportvirksomhedernes globale konkurrencemuligheder i et makroøkonomisk perspektiv. Steen Bocian, der er cand.polit. fra Københavns Universitet, har blandt andet arbejdet i Økonomiministeriet, hos Danmarks Statistik, i Det Økonomiske Råd og AErådet - og siden 2000 har han været hos Danske Bank, de seneste knap 10 år som cheføkonom.

Derefter vil borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune fortælle om, hvad man fra kommunernes side gør for at styrke eksporten. Han kan med rette tale på vegne af andre end blot sin egen kommune, idet han er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, der er et forum, hvor borgmestre og andre politi- kere fra de 11 nordjyske kommuner mødes for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Dagens program rummer også en orientering fra Anders Hjulmand om de andre initiativer, der i løbet af 2015 sættes i værk af Erhverv Norddanmark. Han siger:
- Vi lægger vægt på, at indsatsen er brugerdrevet. Det er viden og initiativer fra eksporterende og potentielt eksporterende virksomheder, der er drivkraften i initiativet.

Blandt de emner, som Anders Hjulmand forventer at komme ind på, er udbygningen af Erhverv Norddanmarks netværk af internationale kontakter og formidlingen af konkret viden til eksportparate virksomheder.

Efter disse indlæg vil der være netværksdiskussion i fem grupper med fokus på eksempelvis eksportfinansiering, nye markeder og vejen fra profession til professionel.

- Formålet med netværksdiskussionerne er at få inspiration til det videre arbejde. Der vil i hver gruppe være en indleder, som kort fortæller om sine konkrete oplevelser, hvorefter der er åben diskussion, fortæller Kim Bohn fra Eksportgruppen under Erhverv Norddanmark.

Sekretariatschef Anita Møller runder arrangementet af med en orientering om Eksportgruppen. Denne gruppe har som formål at skabe et bedre forretningsgrund- lag for nordjyske virksomheders eksport, hvilket konkret skal ske ved gennem vidensdeling, kommunikation og support at udvikle eksportegnede virksomheder til professionelle eksportaktører med konkurrencemæssige fordele.

- Eksportgruppen henvender sig til alle virksomheder, der har potentiale for eks- port og som er parate til at deltage i et regionalt forretningsnetværk bestående af virksomheder med en stærk og dygtig ledelse med den risikovillighed, beslutningsdygtighed og det målrettede strategiske fokus, der er en forudsætning for succes med eksportaktiviteter, siger Anita Møller.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:
ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest

Erhverv Norddanmark anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK