Velfungerende infrastruktur altafgørende for regionens by- og erhvervsudvikling


retur

Der er i kommunalt og statsligt regi planer for en række store infrastrukturprojekter i Nordjyl-land og Aalborg-området. Det er baggrunden for etableringen af Infrastrukturgruppe Norddanmark, som Erhverv Norddanmark er en af initiativtagerne til.

Fra organisationens side deltager formand Steen Royberg og bestyrelsesmedlem Svend Erik Pedersen i gruppens arbejde. Sidstnævnte siger i den forbindelse:

- En velfungerende fysiske infrastruktur med god mobilitet og fleksibilitet er altafgørende for ikke mindst by- og erhvervsudviklingen i regionen. Der er gang i mange spændende udviklingsprojekter i Aalborg og Nordjylland, men det er nødvendigt at få infrastruktur langt højere op på dagsordenen. Der er behov for at koordinere mellem regionens hovedaktører, der har "hands on" i forhold til personbefordring og transport af varer og tjenesteydelser.

I stedet for at de enkelte optimerer deres organisation eller virksomhed, vil infrastrukturgruppen medvirke til, at der arbejdes samlet for hele området. Svend Erik Pedersen uddyber:

- Uanset om de er erhvervsdrivende, turister eller pendlere, skal alle opleve, at mobilitet ikke er et problem i Aalborg eller regionen i øvrigt. Eksempelvis er det vigtigt at den, der lander i Aalborg Lufthavn, oplever et minimum af trængsel i bussen, i toget, på vejen, ved fjordkrydsningen og så videre. En virksomhed, der påtænker etablering for eksempel på Aalborg Havns arealer i Aalborg Øst, vil se på fremkommelighed i forhold til alle transportformer og her er det afgørende, at de opleves som velfungerende og sammenhængende.

Svend Erik Pedersen ser et stort behov for, at logistik og infrastruktur bliver betragtet som et strategisk indsatsområde:

- Der er behov for et mere balanceret fokus mellem byudvikling og infrastruktur, ligesom der er behov for at få skabt et samlet billede af planerne. Kun på den måde får vi mest muligt ud af investeringerne.

Nogle af de spørgsmål, som gruppen beskæftiger sig med, er hvordan hovedaktørerne ser på de samlede planer, om der er synergi imellem de igangværende planer og om der med fordel kan foretages justeringer og og tilføjelser. Svend Erik Pedersen siger videre:

- I regi af Infrastrukturgruppe Norddanmark vil vi skabe et forum, der kan fungere som et fælles talerør i forhold til de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Vejdirektoratet og Banedanmark. Samtidig skal gruppen bidrage med input til debatten om den planlægning, der løbende foregår på området, og være med til at sætte infrastruktur og logistik på dagsordenen som et strategisk område.

Der er i kommunalt og statsligt regi planer for en række store infrastrukturprojekter. Nogle er under etablering, for eksempel Egnsplanvej i Aalborg og elektrificering af jernbanen. Andre projekter er i planlægnings- og projekteringsfasen - det gælder blandt andet banen til lufthavnen, letbanen og udvidelsen af Tranholmvej i Aalborg. Og atter andre er på den politiske dagsorden, ikke mindst den tredje limfjordsforbindelse.

- Samtidig er der en solid udvikling hos de store aktører inden for gods- og persontransport i regionen:

De nordjyske havne er i gang med store investeringer, Aalborg Lufthavn øger løbende forbindelserne ud i verden og Nordjyske Jernbaners overtager togdriften i Nordjylland. Alt sammen forhold, der også bidrager til, at der løbende stilles krav til udviklingen af den nordjyske infrastruktur, pointerer Svend Erik Pedersen.


Infrastrukturgruppe Norddanmark består pt. af direktør Peter Hvilshøj fra Nordjyske Jernbaner, direktør Jens Otto Størup fra Nordjyllands Trafikselskab, direktør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn, direktør Christian Roslev fra Aalborg Letbane, stadsingeniør Michael Kirkfeldt fra Aalborg Kommune, direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn samt Steen Royberg og Svend Erik Pedersen fra Erhverv Norddanmark.

Det er hensigten at supplere kredsen med andre relevante aktører efterhånden som arbejdet skrider frem, ligesom man forventer, at der bliver etableret samarbejde med eksempelvis Aalborg Universitetet, øvrige nordjyske havne, Business Aalborg og Business Region North Denmark.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest

Erhverv Norddanmark anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK