top_trademark01

MEDLEMSSKAB


Trademark hører under Erhverv Norddanmark, som med flere end 500 medlemsvirksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv er Aalborg-regionens største erhvervsorganisation.

Visionen for Trademark Future Lounge er at skabe et dynamisk og innovativt fælles videnrum med fokus på udvikling af ledere og ildsjæle i Nordjylland.

Det skaber vi bl.a. ved at arbejde med centrale begreber som innovation, interaktion, netværk og kultur. Vi tilrettelægger arrangementer, så de på en naturlig måde giver plads til sparring, idégenerering, skæve tanker og leg.

Vi er ikke blege for at prikke til gængse opfattelser via foredrag og arrangementer, da det ofte danner grundlag for udbytterige og energiske debatter, som giver stof til eftertanke. Sidst - men ikke mindst - er Trademark et naturligt bindeled for medlemmer mellem Erhverv Norddanmark og morgendagens ledere og forretningsudviklere.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest