Aalborg Universitet er ingen ø - det er Nordjylland heller ikke


retur
I januar tiltrådte Dorte Stigaard som innovationsdirektør for Aalborg Universitet. Vi taler med hende om de første fire måneder - og om fremtiden.

- AAU Innovation blev etableret et år før, jeg tiltrådte, men innovation er bestemt ikke noget nyt for universitetet. I mange år fandtes det på TekNat som en systematisk disciplin, men nu er det en strategisk indsats for hele AAU. Du kan kalde det den hjælpemotor, der skal sikre, at vi også i fremtiden er gode til videnssamarbejde. Universitetet skaber utroligt mange idéer, så jeg er sammen med de 90 medarbejdere i AAU Innovation sat i verden for at flytte det, der er nyt, til det, der er nyttigt og nyttiggjort. Det skal blandt andet ske ved i endnu højere grad at bringe miljøer sammen til tværvidenskabelig forskning.

Det er primært en intern rolle, men der er også en ekstern.

- Ja, AAU Innovation skal være den dør, blandt andet erhvervslivet kan gå ind ad, hvis man ikke kender andre døre. Det er ikke meningen, at vi være den eneste vej ind og vi skal heller ikke fungere som gatekeeper, men være en hjælpefunktion for dem, der har brug for det.

Er universitetet ved at bevæge sig fra "nordjysk" til "internationalt"?

- AAUs strategi taler om "viden for verden" og det kan vi ikke leve op til uden at være en del af vores omverden både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Nogen ser det måske sådan, men det er altså ikke modsætninger. Og det handler på ingen måde om, at vi er blevet for fine til Nordjylland. Man må bare huske på, at vi ikke er sat i verden for at begrænse os til at være et lokalt eller regionalt universitet. For os er regional forankring og international anerkendelse forbundne kar. At vi samarbejder med virksomheder i København eller i udlandet er ikke noget, der går ud over Nordjylland.

Apropos Nordjylland: Er det ikke en udfordring for jer - og for regionen - at mere end halvdelen af de studerende forlader os, når de uddannede?

- Man må ikke glemme, at halvdelen af vores studerende kommer alle mulige andre steder fra end Nordjylland. Vi er ikke en ø - hverken universitetet eller regionen. I dag vælger de unge ikke nødvendigvis det, der er nærmest rent geografisk, for det, der trækker for dem, er blandt andet vores problembaserede form og så det faktum, at vi har rigtigt mange topforskere. Det er faktisk en større udfordring, at Nordjylland har et stort overskud af akademisk arbejdskraft uden beskæftigelse. Og her er det, at AAU Innovation skal endnu mere ind i billedet, for vi kan bringe virksomheder og akademikere sammen og dermed flytte det nye til det nyttige og nyttiggjorte. En af vores opgaver er at gøre det endnu tydeligere for erhvervslivet, at der er mange måder at samarbejde på: Projekter, praktik, facilitering af innovationsforløb i virksomheder, formidling af ny viden, hjælp til at tænke ud af boksen og fokusering på hvad sker i en branche om fem år for blot at nævne nogle af mulighederne. Desuden skal vi hjælpe studerende med at sætte virksomheder i søen. Og så skal vi medvirke til, at AAU bliver endnu skarpere til at kommunikere, hvad vi kan og hvad vi gerne vil samarbejde med erhvervslivet om.


Dorte Stigaard (1959); cand. mag i tysk og humanistisk informatik fra Aalborg Universitet 1986; ansat i Aalborg Kommunes it-afdeling 1987; sekretariatschef for Det Digitale Nordjylland 2000-2002; direktør for Undervisnings- og Kulturområdet samt it i Nordjyllands Amt 2002; direktør med særligt ansvar for regional udvikling og erhvervsudvikling, it og kommunikation i Region Nordjylland i 2006; innovationsdirektør for Aalborg Universitet 2018.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest