Nyt fra organisationen


 
5. marts 2024   
To nye i Ehverv Norddanmarks bestyrelse
I forbindelse med generalforsamlingen 4. marts 2024 tog Erhverv Norddanmark afsked med administrerende direktør Carsten Enggaard, Søren Enggaard A/S, der efter otte år faldt for vedtægternes regel om den maksimale periode i bestyrelsen. Samtidig valgte erhvervsmægler Steen Royberg fra Nordicals at træde tilbage som særligt udpeget medlem af bestyrelsen.
 læs mere
 
4. januar 2024   
Et nyt år med ny strategi og ny identitet
Erhverv Norddanmark iværksatte i andet halva°r 2022 en proces for at lægge en ny strategi for den fortsatte udvikling af organisationen. Det har ført os til en skarpere formuleret eksistensberettigelse. Klarere strategiske ma°l. En tydelig plan for at na° disse ma°l. Og til en ny identitet.
 læs mere
 
7. juni 2023   
Erhverv Norddanmark indbyder endnu engang til Nordjysk Åbningsdebat
Sammen med Aalborg Universitet og vores andre gode samarbejdspartnere, indbyder Erhverv Norddanmark mandag 25. september til Nordjysk Åbningsdebat
 læs mere
 
1. juni 2023   
Sammen med gode samarbejdspartnere indbyder vi endnu engang til Nordjysk Åbningsdebat
Denne gang finder arrangementet sted mandag 25. september 2023.
 læs mere
 
29. marts 2023   
Formandens Beretning 2023
Rasmus Haugaards beretning aflagt på generalforsamlingen 27. marts 2023
 
 
29. marts 2023   
Udskiftning i Erhverv Norddanmarks bestyrelse
Generalforsamlingen 27. marts 2023 bød både på udtrædelser af bestyrelsen, men også på genvalg og et velkommen til et nyt ansigt.
 læs mere
 
23. marts 2022   
To nye i Erhverv Norddanmarks bestyrelse
Erhverv Norddanmarks generalforsamling 22. marts 2022 bød på flere ændringer i bestyrelsen
 læs mere
 
10. marts 2022   
Major ny direktør hos Erhverv Norddanmark
Det er en kvinde med stærk lederuddannelse og solid erfaring fra både det private erhvervsliv og Forsvaret, der nu sætter sig i direktørstolen hos Erhverv Norddanmark.
 læs mere
 
27. maj 2021   
COWI-direktør ny i Erhverv Norddanmarks bestyrelse
Erhverv Norddanmarks generalforsamling valgte 18. maj 2021 et nyt bestyrelsesmedlem, der indtræder som suppleant...
 læs mere
 
19. januar 2021   
Nordjysk Temperaturmåling #1
Sammen med Spar Nord og Nordjyske Medier har Erhverv Norddanmark taget initiativ til en kvartalsvis temperaturmåling af den nordjyske udvikling.
 læs mere
 
22. maj 2020   
Samarbejde skal styrke erhvervslivet yderligere
Erhvervsorganisationer samarbejder for at skabe grundlaget for et øget strategisk samarbejde til fordel for erhvervslivet
 læs mere
 
2. april 2020   
Nye kræfter til bestyrelsen
Erhverv Norddanmark får ekstra slagkraft gennem generalforsamlingsvalgte og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer
 læs mere
 
18. marts 2020   
Formandens beretning 2020
Rasmus Haugaards beretning aflagt på generalforsamlingen 18. marts 2020
 læs mere
 
13. marts 2020   
2020-generalforsamlingen bliver elektronisk
Grundet coronavirus COVID-19 bliver årets generalforsamling ikke fysisk, men elektronisk
 læs mere
 
10. december 2019   
Dimittender skal bringes bedre i spil
Dobbeltudfordring: På den ene side dimittendledighed - på den anden side mange virksomheder med problemer med at få den nødvendige arbejdskraft
 læs mere
 
8. december 2019   
Aalborg slås med et paradoksproblem
Befolkningen i Aalborg vokser - det gør antallet af beskæftigede desværre ikke i samme grad
 læs mere
 
3. december 2019   
Jørn Astrup Bertelsen
Tidligere formand Jørn Astrup Bertelsen er død
 læs mere
 
8. oktober 2019   
Globalisering, omstilling og vækst som den røde tråd
På overfladen har en rederigigant, et operahus og en radio- og tv-station med public service-forpligtelser måske ikke så meget med hinanden at gøre
 læs mere
 
7. oktober 2019   
Rekord til Nordjysk Åbningsdebat
Selvom Den Tredje Limfjordsforbindelse ikke var på dagsorden, var den "elefanten i lokalet"
 læs mere
 
6. oktober 2019   
Vi tør godt se op og se ud
Erhverv Norddanmark har foreløbig været på to besøg i større byer i Nordjylland - Hjørring i juni og Frederikshavn i september
 læs mere
 
4. oktober 2019   
Ambassadørkorps skal trække verden til Aalborg

I september holdt Invest in Aalborg det første møde for organisationens nyudpegede
korps af ambassadører
 læs mere
 
27. juni 2019   
Færre skåltaler - mere samarbejde

En stor delegation fra Erhverv Norddanmark har netop været på besøg i Hjørring for at drøfte ikke mindst nordjysk sammenhængskraft
 læs mere
 
24. maj 2019   
Halvdelen af Erhverv Norddanmarks medlemmer med i Aalborg Alliancen
Medlemskab er et udtryk for et ønske om at vise et ekstra engagement i hjemkommunen
 læs mere
 
23. maj 2019   
Vi må ikke hvile på laurbærrene
Den Tredje Limfjordsforbindelse skal fastholdes uanset hvordan regeringen ser ud efter et valg
 læs mere
 
22. maj 2019   
Opdateret infrastruktur er central for udviklingen
i april mødtes Rasmus Haugaard, Steen Royberg og Kurt Bennetsen med ledende embedsmænd fra By- og Landskabsforvaltningen til en snak om infrastruktur
 læs mere
 
21. maj 2019   
Vi kan blive endnu bedre sammen

Christina Ørskov, Rasmus Haugaard og Kurt Bennetsen om udvikling af regionen
 læs mere
 
5. april 2019   
Stort potentiale for udenlandske virksomheder
Da det i december 2018 blev offentliggjort, at et kinesisk innovationskontor har valgt Aalborg som indgang til Norden, skete det på baggrund af et langvarigt forarbejde af blandt andre Invest in Aalborg
 læs mere
 
4. april 2019   
Legat til fire modtagere
Erhverv Norddanmarks Fond har de senere år tydeligt mærket, at der ikke er samme afkast af formuen som tidligere år
 læs mere
 
3. april 2019   
Kulturens betydning for erhvervslivet
Året var kun otte dage gammelt, da New York Times udkom med temaet"52 places to go in 2019" - med  Aalborg på en fornem plads nr. 8
 læs mere
 
2. april 2019   
Endelig godt på vej til Den Tredje Limfjordsforbindelse
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået "Aftale om et sammenhængende Danmark" - med etablering af en tredje limfjordsforbindelse som et centralt punkt
 læs mere
 
1. april 2019   
Fra halvkedelig industriby...
Brian Mikkelsen - administrerende direktør for Dansk Industri - holdt gæstetalen ved 2019-generalforsamlingen 
 læs mere
 
31. marts 2019   
Stærk og levedygtig organisation med snart 600 år på bagen
Afgående formand Steen Royberg og tiltrædende ditto Rasmus Haugaard taler om organisationens udvikling
 læs mere
 
21. marts 2019   
Ny formand for og nye kræfter til bestyrelsen
Vi har taget afsked med Steen Royberg på formandsposten - bestyrelsen har valgt Rasmus Haugaard som ny formand
 læs mere
 
20. marts 2019   
Niels Kaj Strøyberg
Tidligere formand Niels Kaj Strøyberg er død
 læs mere
 
15. januar 2019   
Alle indgange samlet i én digital løsning
Digital platform til ekspedition af oprindelsescertifikater, eksportdokumenter og andre handelspapirer i én arbejdsgang
 læs mere
 
5. december 2018   
Det handler om at kunne komme frem

I foråret nedsatte regeringen et vækstteam, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan handel og logistik bedst understøttes og fremtidssikres i en digital verden. 
 læs mere
 
4. december 2018   
Nye eksportkontakter etableret
Erhverv Norddanmark har som ét af sine fokusområder at skabe et bedre forretningsgrundlag for nordjyske virksomheders eksport.
 læs mere
 
3. december 2018   
En sammenhængende fjordby
Erhverv Norddanmark engagerer sig løbende i projekter, der kan medvirke til at udvikle de erhvervsmæssige muligheder i Aalborg og Nordjylland.
 læs mere
 
2. december 2018   
Politik, vækstplaner og byudvikling
Der var endnu en gang udsolgt på rekordtid, da Erhverv Norddanmark udbød godt 40 pladser på dette års udgave af erhvervsturen til København.
 læs mere
 
16. november 2018   
Iværksætterhus en realitet i februar 2019
GrowAAL bliver et fast, fysisk samlingspunkt for alle typer iværksættere i Aalborg
 læs mere
 
27. september 2018   
Hvor mange små job kan vi skabe sammen?

Beskæftigelse i fem til ti timer om ugen i en kortere eller længere periode - det giver også mening
 læs mere
 
26. september 2018   
4. maj Kollegiet har brug for en hånd

Kollegiet skal finde 2,5 mio. kr. til fremtidssikring - uden at optage lån
 læs mere
 
25. september 2018   
Grupper styrker netværksdannelsen

Til yderligere styrkelse af netværksdannelsen mellem medlemmerne etablerer vi grupper, der fokuserer på specifikke områder af særlig relevans for et givent antal medlemmer
 læs mere
 
24. september 2018   
Vi har givet den gas - nu skal vi forfine

De seneste knap 10 år har det centrale Aalborg været inde i en rivende udvikling med masser af nyt byggeri - vi taler byudvikling med stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
 læs mere
 
3. september 2018   
Aalborg bedst blandt storbyerne
Aalborg har ligget i den triste ende af skalaen, når DI undersøger den service og de forhold, kommunerne tilbyder virksomhederne - nu er billedet vendt
 læs mere
 
22. august 2018   
Kommune og erhvervsliv tilbyder staten 600 mio. kr. til fjordforbindelse

Ny alliance tilbyder staten tilskud til forbindelse over Limfjorden - behovet så presserende, at der må ekstraordinære midler til 
 læs mere
 
8. august 2018   
Trods travle tider øger nordjyske
virksomheder fokus på businessuddannelse

Aalborg Universitet melder alle HD-studiepladser overraskende besat allerede ved ansøgningsfrists udløb
 læs mere
 
31. maj 2018   
Mobilitet helt afgørende for at tingene fungerer
Snart er det ét år siden Nordjyske Jernbaner overtog den regionale togdrift fra Skørping til Frederikshavn. Vi taler med adm. dir. Peter Hvilshøj om erfaringer, udfordringer og udvikling.
 læs mere
 
30. maj 2018   
Aalborg Universitet er ingen ø - det er Nordjylland heller ikke
I januar tiltrådte Dorte Stigaard som innovationsdirektør for Aalborg Universitet. Vi taler med hende om de første fire måneder - og om fremtiden.
 læs mere
 
29. maj 2018   
Hvad er der lige med det der disruption?
Når talen falder på disruption, er det ofte virksomheder som Uber, Airbnb og Netflix, der bliver nævnt. Men også traditionelle virksomheder kan disrupte.
 læs mere
 
28. maj 2018   
Stigsborg Havnefront skal knytte nye forbindelser
Som omtalt for et år siden, er en af planerne i forbindelse med opbygningen af den nye bydel Stigsborg Havnefront at etablere en førerløs havnebus over Limfjorden - og nu kommer den.
 læs mere
 
27. maj 2018   
Det mener erhvervslivet om Den Tredje Limfjordsforbindelse
Erhverv Norddanmark har spurgt såvel egne medlemsvirksomheder som andre erhvervsdrivende om deres holdning til Den Tredje Limfjordsforbindelse.
 læs mere
 
19. marts 2018   
Upålidelighed er et problem
Sammen med Aalborg Universitet iværksatte vi i 2016 et forskningsprojekt om godstransport.
Om kort tid offentliggøres de sidste resultater, men her er et indblik i forskernes arbejde.
 læs mere
 
17. marts 2018   
Hvad mener erhvervslivet om Den Tredje Limfjordsforbindelse?

Vi tager temperaturen på erhvervslivets holdning til centrale spørgsmål om Den Tredje Limfjordsforbindelse.
 læs mere
 
8. marts 2018   
Nye i bestyrelsen
Generalforsamlingen 8. marts 2018 bragte både nye ansigter i bestyrelsen og genvalg til velkendte.
 læs mere
 
8. marts 2018   
Ny direktør for Erhverv Norddanmark
Anita Møller går på pension i juli - Kurt Bennetsen tager over som direktør.
 læs mere
 
31. januar 2018   
Mere erhverv i Aalborg Erhvervsråd
Erhverv Norddanmark får plads i Aalborg Erhvervsråds formandskab.
 læs mere
 
3. januar 2018   
Husk at rose, når der er grund til det
Man skal huske at rose, når der er grund til det. Det bliver ofte glemt i kampens hede, men det er god mening i at uddele ros til politisk ledelse og embedsværk i Aalborg.
 læs mere
 
28. november 2017   
Havnebus tættere på realisering
De seneste måneder er "Projekt havnebus" over Limfjorden i det centrale Aalborg formentlig kommet en god del tættere på en realisering.
 læs mere
 
27. november 2017   
Der skal også være plads til en lille smule kaos
Næsten på årsdagen for den første arbejdsdag som NOVI-direktør mødtes vi med Henrik Lundum til en snak om fortsat udvikling af et af landets største videns- og forskningsmiljøer.
 læs mere
 
24. november 2017   
Så kender vi holdopstillingen
Vælgerne har talt og nu kender vi den politiske holdopstilling for blandt andre regionsrådet og de 11 nordjyske kommuner de kommende fire år.
 læs mere
 
20. november 2017   
Spar Nord er ny hovedsponsor for Erhverv Norddanmark
Erhverv Norddanmark og Spar Nord har indgået en treårig samarbejdsaftale med begyndelse fra det nye år, hvor banken indtræder som hovedsponsor for organisationen.
 læs mere
 
28. oktober 2017   
ÅRETS BRØL uddelt for femte gang
Da den nordjyske reklamebranche mødtes for at sætte navne på vinderne af ÅRETS BRØL, kunne 10 virksomheder gå ned fra scenen med et synligt bevis på den nordjyske hæder.
 læs mere
 
28. september 2017   
Mere handlekraftigt erhvervsråd på vej
Erhverv Norddanmark er repræsenteret i en bred vifte af bestyrelser, organisationer, råd og uddannelsesinstitutioner. En af disse repræsentationer er Aalborg Erhvervsråd,
 læs mere
 
24. september 2017   
Uafhængigheden er grundstenen
En solrig augustdag mødtes redaktionen med de fire medlemmer af Erhverv Norddanmarks bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen i foråret 2017.
 læs mere
 
9. juni 2017   
Kør uden om køen
Fraværet af Den Tredje Limfjordsforbindelse er også en udfordring for Aalborg Lufthavn - en del af problemet skal løses ad teknologisk vej.
 læs mere
 
7. juni 2017   
Velfungerende infrastruktur altafgørende for effektiv udvikling
Stadsingeniør Svend Erik Pedersen: Den gode mobilitet er med til at skabe det gode liv og den levende by.
 læs mere
 
5. juni 2017   
Nye virksomheder, ny bydel, nye muligheder
Lederartikel fra det seneste nummer af Erhverv Norddanmarks magasin, udgivet 5. juni 2017.
 læs mere
 
30. marts 2017   
Stadig lysere syn på fremtiden
For et par uger siden tog vi temperaturen på medlemmernes forventninger til 2017. Generelt er synet på fremtiden meget lysere end for to år siden.
 læs mere
 
28. marts 2017   
Sådan bliver Aalborg Danmarks bedste iværksætterkommune
Ved årets generalforsamling satte vi fokus på "Sådan bliver Aalborg Danmarks bedste iværksætterkommune".
 læs mere
 
22. marts 2017   
Nye kræfter til Erhverv Norddanmarks bestyrelse
Erhverv Norddanmark har på sin generalforsamling 22. marts 2017 valgt den bestyrelse, der skal lede organisationen gennem det kommende års tid.
 læs mere
 
21. marts 2017   
Debatmøde med Rasmus Prehn og Søren Gade
Fredag den 17. marts gennemførte vi et debatmøde med Rasmus Prehn (S) og Søren Gade (V) - hør dem kommentere på dagen her.
 læs mere
 
21. marts 2017   
Fremtidens Produktion
Hør lektor Kjeld Nielsen fortælle om, hvad de beskæftiger sig med ved Institut for Mekanik og Produktion, AAU og om deres samarbejde med erhvervslivet.
 læs mere
 
17. marts 2017   
Godstransportbarometer viser stort område med lav hastighed
Erhverv Norddanmark og Aalborg Universitet iværksatte i 2016 forskningsprojektet "Godstransportbarometer" - nu foreligger de første resultater.
 læs mere
 
10. januar 2017   
Nytårskur med borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Se videoen fra årets nytårskur, hvor borgmesteren bl.a. opsummerer hovedpunkterne fra sit oplæg.
 læs mere
 
6. januar 2017   
Aalborgs borgmester i trøjen
Som afslutning det tilbagevendende nytårsarrangement med Aalborgs borgmester fik Thomas Kastrup-Larsen en utraditionel tak for indsatsen.
 læs mere
 
9. december 2016   
Godstransportbarometer skal afdække infrastruktur
Godstransport har hidtil været et negligeret emne. Derfor har Erhverv Norddanmark og Aalborg Universitet taget initiativ til projektet "Godstransportbarometer".
 læs mere
 
7. december 2016   
Enmandsvirksomhed den store brølvinder
Også denne gang ÅRETS BRØL-priser til både store bureauer, enmandsvirksomhederne og indenhus løsninger.
 læs mere
 
4. december 2016   
Erhvervslivet er kunder, der skal behandles med respekt
I midten af oktober blev 26 af Aalborg byråds 31 medlemmer enige om det kommende års budget. Vi taler med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og kommunaldirektør Christian Roslev om forlig og fremtid.
 læs mere
 
28. november 2016   
Tom Laustsen
Det er med sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Tom Laustsen er død.
 læs mere
 
18. oktober 2016   
Beløb overrakt til børnekræftafdelingen

Donationerne indsamlet i forbindelse med Anita Møllers 25-års jubilæum er hermed overrakt til børnekræftafdelingen på Aalborg Universitetshospital og kommer til at gå til gode oplevelser for de indlagte på afdelingen.

 læs mere
 
26. september 2016   
Farvel og goddag i bestyrelsen
Om en uges tid forlader Svend Erik Pedersen jobbet som markedsdirektør hos Rambøll for at blive stadsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.
 læs mere
 
25. september 2016   
Business as usual er en katastrofekurs
6. november 2016 indbyder vi til et arrangement med to af Danmarks skarpeste hjerner, Morten Albæk og Steen Hildebrandt.
 læs mere
 
2. august 2016   
Vi er allerede for sent på den - den tredje limfjordsforbindelse
Vil aflaste tunnelen med 13.000 og broen med 5.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn.
 læs mere
 
5. juni 2016   
En by i god udvikling
Byggeprojekter er ikke alt, men kan ikke desto mindre være en meget god temperaturmåler, når man vil have et billede af, hvordan et sted udvikler sig.
 læs mere
 
30. maj 2016   
Rammeaftale skal sikre bedre erhvervsservice
Erhvervsorganisationer og kommune indgår for første gang aftale, der sætter rammerne for myndighedsbehandling i 2016-17.
 læs mere
 
1. april 2016   
Ressourcerne koncentreret om mærkesager
Erhverv Norddanmark holdt 31. marts 2016 sin ordinære generalforsamling - med omkring 170 deltagere.
 læs mere
 
31. marts 2016   
Nye kræfter til Erhverv Norddanmarks bestyrelse
Generalforsamlingen har valgt den bestyrelse, der skal lede organisationen gennem det kommende års tid.
 læs mere
 
28. marts 2016   
Gæstetalen i 2015 blev startskuddet
Vi har i en lang årrække uddelt et større antal legater i forbindelse med generalforsamlingen. I 2015 var en af modtagerne Charlotte Rantzau Almtorp.
 læs mere
 
20. marts 2016   
- Vi ved godt, hvor skoen trykker
Dette års gæstetale i forbindelse med generalforsamlingen holdes af Aalborg Universitets rektor, Per Michael Johansen. Erhverv Norddanmark-formand Steen Royberg har mødt ham til en snak om samarbejde og udvikling.
 læs mere
 
1. februar 2016   
Udflytning af statslige arbejdspladser i gang
"Det handler ikke bare om job, men også om rimelighed. Staten tjener hele landet. Derfor skal staten være til stede i hele landet."
 læs mere
 
21. december 2015   
Styrket arktisk samarbejde
Erhverv Norddanmark har indgået samarbejdsaftale med Arctic Business Network.
 læs mere
 
10. december 2015   
Hver uge op imod nogle af verdens ledende akademikere
Mikkel Lauritzen - en af legatmodtagerne fra foråret 2015, har sendt denne beretning.
 læs mere
 
2. oktober 2015   
Henning Julin
Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at bestyrelsesmedlem Henning Julin er død.
 læs mere
 
22. september 2015   
Fra skolebænk til arbejdsmarked - for en stund
I foråret 2015 var Louise Aarup en af modtagerne af en legatportion - hun har sendt redaktionen denne beretning.
 læs mere
 
21. august 2015   
Lille bureau brøler højest til nordjysk prisfest
Det nye sort høstede de fleste laurbær ved ÅRETS BRØL 2015-prisfesten.
 læs mere
 
30. marts 2015   
Schockerts Legat til to erhvervskvinder

Sædvanligvis kommer E. Schockerts legat kun en modtager til gode, men bestyrelsen har valgt, at to skal have en portion.

 læs mere
 
19. marts 2015   
Nye kræfter til bestyrelsen
En række nye kræfter kom til, da der torsdag 19. marts 2015 blev holdt generalforsamling i den 584 år gamle organisation Erhverv Norddanmark.
 læs mere


Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest