KommunikatioNsgruppen


Erhverv Norddanmarks kommunikationsgruppe er for medarbejdere inden for kommunikationsbranchen, der her har et netværk, hvor de udveksler erfaringer, inspirerer hinanden og drøfter kommunikation ud fra en praktisk tilgang.

Deltagerne opnår også:

  • Sparring om konkrete kommunikationsudfordringer
  • Et kompetent forum, hvor nye koncepter og initiativer kan trykprøves
  • Et fortroligt netværk af ligesindede, hvor det, der drøftes i gruppen, bliver i gruppen

For at blive medlem af netværket skal du være medlem af Erhverv Norddanmark (læs mere om medlemskab her). Det koster 5.500 kr. ekskl. moms at deltage i netværkets møder i ét år - et beløb, der dækker facilitering, fortæring og lokaler.

Gruppen samles 8 gange årligt.

For at deltage i gruppen, skal du have minimum to års anciennitet inden for kommunikationens verden.

Der er af konkurrencehensyn en begrænsning i repræsentation fra samme branche. Dette vurderes ved optagelsen af nye medlemmer.

Har du spørgsmål om netværket, bedes du kontakte direktør Kamilla Bittmann her.

Indsend en forespørgsel om medlemskab via denne formular:


* Navn:
* Titel:
* Virksomhed:
* E-mail:
* Telefon:

Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest