Et nyt år med ny strategi og ny identitet


retur
ET NYT ÅR MED NY STRATEGI OG NY IDENTITET

Erhverv Norddanmark iværksatte i andet halva°r 2022 en proces for at lægge en ny strategi for den fortsatte udvikling af organisationen. Det har ført os til en skarpere formuleret eksistensberettigelse. Klarere strategiske ma°l. En tydelig plan for at na° disse ma°l. Og til en ny identitet.

Sløret blev løftet for det hele i forbindelse med dette års udgave af nytårskuren, som fandt sted i Musikkens Hus torsdag 4. januar 2024 - og hvor diverse epidemier og massivt snevejr heldigvis ikke satte en stopper for et stort fremmøde.

Her er essensen af direktør Kamilla Bittmanns præsentation af strategi og identitetEksistensberettigelse
Erhverv Norddanmark skal som det samlende talerør til enhver tid være regionens væsentligste erhvervsorganisation med stærkt fokus pa° værdiskabende netværksgrupper, inspirerende arrangementer og erhvervspolitisk indflydelse gennem proaktiv dialog.

Langsigtede strategiske ma°l (uddrag)
  • Vi skal udbygge positionen som Nordjyllands væsentligste erhvervsorganisation og det nordjyske erhvervslivs samlende talerør.
  • Vi skal som medlemmer have mindst 50 procent af regionens 100 største virksomheder.
Plan for at na° ma°lene (uddrag)
  • Stadig større erhvervspolitisk indflydelse.
  • Stadig mere inspirerende og fagligt kvalitative arrangementer.
  • Stadig flere værdiskabende netværksgrupper.

Ny identitet
Gennemga°ende i strategiarbejdet har været at nytænke organisationen - uden at tabe næsten 600 a°rs historie undervejs. Nytænkning, fornyelse og fremsyn betyder, at vi tager afsked med løven. Og erstatter sloganet "Ældst. Størst. Stærkest." med dette:

VI SAMLER NORDJYSK ERHVERVSLIV

På baggrund af de strategiske overvejelser har vi fastlagt en ny visuel identitet - et logo, et navnetræk og en række farver - der skal afspejle essensen af, hvad Erhverv Norddanmark er:


Samlende
Forbindende
Netværk
Variation
Diversitet
Nordjylland

Og her er den så - Erhverv Norddanmarks nye visuelle identitet:Verden er i farver
Logoet og navnetrækket er ikke født med e´n fast farve. I stedet er valgt et farveunivers, der understreger de mange og forskelligartede sider af Erhverv Norddanmarks virke. Og dermed betoner budskabet i logoet.

Farvel til Trademark
Som en del af processen skifter Trademark Future Lounge - vores netværk for yngre erhvervstalenter i Nordjylland - ogsa° navn og visuelt udtryk:Nu - og i fremtiden
Allerede nu vil du kunne møde den nye visuelle identitet i vores mails, pa° vores sociale medier og i dette nyhedsbrev. Og den kommende tid sker det visuelle skifte ogsa° pa° hjemmesiden, pa° sekretariatets facade og i forbindelse med vores arrangementer. I det hele taget overalt, hvor du møder os.


Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest