Havnebus tættere på realisering


retur
I sommernummeret af Erhverv Norddanmarks magasin talte stadsingeniør Svend Erik Pedersen om, hvordan man sikrer, at borgerne så frit som muligt kan komme rundt på mange måder - og at det indgår i Aalborg Kommunes overvejelser at inddrage de mange kvadratmeter på fjorden i denne mobilitet. De seneste måneder er "Projekt havnebus" formentlig kommet en god del tættere på en realisering.

I slutningen af september 2017 gennemførte Aalborg Universitets Center for Logistik og Samarbejde og Stigsborg Havnefront et arrangement, hvor der blev drøftet havnebus - og projektkoordinator Kurt Bennetsen fra Stigsborg Havnefront er meget tilfreds med udfaldet:

- På baggrund af nogle rigtigt gode drøftelser arbejder vi nu på nedsættelse af et konsortium, der skal se på konkret etablering af en havnebus over Limfjorden. Fokus er at forstærke Aalborgs aktuelle vækst gennem udvikling og etablering af en - gerne førerløs og eldrevet - havnebusforbindelse mellem det centrale Aalborg og Stigsborg Havnefront. Vi sigter efter at få parret ekspertisen fra Aalborg Universitet med en række virksomheder, der vil være med til at udvikle den optimale løsning.

Center for Logistik og Samarbejde har analyseret potentialet for en havnebus på Limfjorden. Overordnet lyder konklusionen, at en sådan bus i forbindelse med de mange midlertidige aktiviteter, der er planlagt og påtænkt på Limfjorden og Stigsborg Havnefront, vil være et godt alternativ til almindelige busser. Centret skønner, at der skal være et besøgstal på 85.000-100.000 til aktiviteterne, for at det kan dække omkostningerne til én havnebus.

- I et mere langsigtet perspektiv ser centret investeringen i en havnebus som et element, der kan være med til at skabe økonomisk udvikling af boligområder og erhverv. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der vil være overskud ved drift af en havnebus, men det er så også spørgsmålet, om der skal være det. Det er selvsagt en beslutning, som politikerne må
tage, men fra mange andre byer med havnebusforbindelse ved man, at en sådan løsning ved sin blotte tilstedeværelse er med til at generere trafik. Og så er det jo op til politikerne at afgøre, om en havnebus er et attraktivt element i det samlede kollektive udbud, som man ikke vil undvære, siger Kurt Bennetsen.

Han peger på en havnebus som et alternativ til bilos og trafikpropper, en hurtig ekstra forbindelse over fjorden med særlig appel til de bløde trafikanter, en alternativ sightseeing-rute og et værdifuldt bidrag til den fortsatte byudvikling.

http://logsam.dk/nyheder/projekt-havnebus-paa-limfjorden.aspx
www.stigsborghavnefront.dkHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest