Mere erhverv i Aalborg Erhvervsråd


retur
Sammensætningen af Aalborg Erhvervsråd er ændret pr. 1. januar 2018. Der har blandt erhvervsorganisationerne været et ønske om en anden balance, hvor erhvervslivet fylder mere og politikerne mindre.

Aalborg Erhvervsråd er bindeleddet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og Aalborg Byråd, og arbejder for at sikre de bedste rammer for at starte og drive virksomhed i Aalborg Kommune og sikre fortsat jobvækst.

Steen Royberg, formand fra Erhverv Norddanmark fortæller:

"Vi har i Erhvervsrådet været lidt for mange politikere tidligere. Jeg er glad for, at man har imødekommet ønsket om, at erhvervslivets organisationer fylder mere i Erhvervsrådet. Det betyder også, at vi vil lægge ekstra kræfter i Erhvervsrådets arbejde. Vi vil arbejde sammen for at forbedre erhvervsbetingelserne for erhvervslivet i Aalborg".

Ændringerne betyder, at de syv af Erhvervsrådets 17 medlemmer er repræsentanter fra erhvervslivet. Det er erhvervslivets organisationer, der har udpeget til Erhvervsrådet. De syv repræsentanter er:

  • Formand for DI Aalborg, Peter Rindebæk
  • Formand for Erhverv Norddanmark, Steen Royberg
  • Formand for Aalborg Håndværkerforening, Svend Aage Suhr
  • Formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Henrik Holm
  • Repræsentant for Dansk Erhverv, Niels Jørgen Kristensen
  • Repræsentant for de lokale erhvervsforeninger i Aalborg Kommune uden for Aalborg, Carsten Kristensen (Hals Erhvervsforening)
  • Erhvervsrepræsentant udpeget af Aalborg Erhvervsråd (afventer)
Som noget nyt har Erhvervsrådet valgt et bredt formandskab, som lægger op til et mere involverende arbejde med skarp fokus på udviklingen af Aalborgs nye erhvervsstrategi. Ud over borgmesteren består formandskabet af formand for DI Aalborg Peter Rindebæk, formand for Erhverv Norddanmark Steen Royberg, direktør for AMU Nordjylland Peter Thomsen og formand for Metal Aalborg Jan O. Gregersen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen udtaler:

"Jeg er super glad for, at vi har et erhvervsliv og nogle organisationer, som i den grad spiller sig på banen. Vi har brug for et tæt samarbejde og dialog om, hvordan vi hele tiden skaber nye jobs i Aalborg Kommune og resten af Nordjylland. Det er en fælles opgave, som kun kan løses i samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og arbejdstagerorganisationer".Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest