Mere handlekraftigt erhvervsråd på vej


retur
Erhverv Norddanmark er repræsenteret i en bred vifte af bestyrelser, organisationer, råd og uddannelsesinstitutioner. En af disse repræsentationer er Aalborg Erhvervsråd, hvor Erhverv Norddanmarks formand, Steen Royberg, har sæde - ganske som en række af hans forgængere i årenes løb har haft.

Steen Royberg betegner Aalborg Erhvervsråd som et yderst relevant forum, men er af den opfattelse, at der er plads til forbedring:

- Det har hidtil været et råd med meget kraftig politisk repræsentation og det har vi fra erhvervsorganisationernes side påpeget, giver en unødig træghed. Vi har efterlyst et smallere råd med større handlekraft og dermed mere resultatorienterede møder. Det er glædeligt, at der
er blevet lyttet til os, så erhvervsrådet efter kommunalvalget træder sammen i en forenklet og forstærket form.

Steen Royberg ser meget frem til den nye konstellation og til en større grad af indsigt i arbejdet i Business Aalborg, der er det kommunale erhvervskontor. Han uddyber:

- Hvis vi og andre erhvervsorganisationer skal være med i Aalborg Erhvervsråd, skal vi være med af gavn og ikke bare af navn. Derfor er det nødvendigt med større indsigt, hvor vi blandt andet skal kende Business Aalborgs økonomi og anvendelsen af arbejdskraften i organisationen. Det er vi blevet lovet og det ser jeg frem til bliver indfriet.

Steen Royberg oplyser, at Aalborg Erhvervsråd de seneste 24 måneder har beskæftiget sig med meget forskelligartede emner:

- Vi har arbejdet med integration af flygtninge, analyse af erhvervslivets rammevilkår og forbedring af infrastrukturen. Et emne som iværksætteri har fyldt rigtig meget og her er vi slet ikke færdige. Der er stadig brug for initiativer, der kan være med til at udvikle miljøerne - eksempelvis et faciliterende, kommunalt støttet iværksætterhus til udklækning af morgendagens virksomheder.

Blandt andre arbejdsopgaver nævner Steen Royberg forbedring af byggesagsbehandlingen:

- I en by med stærk vækst er byggesagsantallet det seneste par år steget med 50 procent og det er klart, at det kræver ere hænder og hoveder. Det blev der heldigvis lyttet til ved sidste års budgetforhandlinger, men vi må til stadighed følge tæt, om erhvervslivet får en ordentlig behandling.

Blandt øvrige fokusområder nævner Steen Royberg udviklingen i detail- handlen og Aalborg midtby, hvor grundvilkår i form af optimal tilgængelighed ikke just har været fremherskende det seneste års tid:

- Markante lukninger af færdselsårer er dræbende for forretningslivet, men forhåbentlig lysner det nu med nyindretningen af Friis og etableringen af den nye Budolfi Plads som to markante trækplastre.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest