Nye eksportkontakter etableret


retur
Erhverv Norddanmark har som ét af sine fokusområder at skabe et bedre forretningsgrundlag for nordjyske virksomheders eksport. Det sker konkret gennem eksempelvis at udvikle stærke relationer med handelskamre på udvalgte markeder.

- Hidtil har vi koncentreret os om de store nærmarkeder Storbritannien og Tyskland samt et potentielt nordjysk vækstmarked i form af det sydlige Californien. Medlemmerne har i flere år kunnet holde sig orienteret i kraft af gode opdateringer fra Det britiske handelskammer i Danmark, Dansk-Tysk Handelskammer og Danish-American Business Council - Los
Angeles, fortæller direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark.

Mens eksportandelen af omsætningen for danske virksomheder ligger på godt 11 procent, er den for Nordjyllands vedkommende kun 8 procent. Der er et uudnyttet potentiale blandt andet inden for områderne handel, transport og erhvervsservice - og det er anledningen til, at Erhverv Norddanmark de seneste måneder har arbejdet på at etablere nye eksportkontakter. Kurt Bennetsen fortæller:

- Vi arbejder for, at Aalborgregionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i og det er baggrunden for, at vi har taget initiativ til en målrettet eksportindsats. Sigtet med indsatsen er klart: Den nordjyske eksport målt som andel af den samlede omsætning skal frem mod 2020
øges med 0,5 procent. Det svarer til en ekstra eksportomsætning i regionen på godt 1 mia. kr.

Kurt Bennetsen oplyser, at der foreløbig er knyttet kontakt til søsterorganisationerne Cambra de Comerç de Barcelona, Västsvenska Handelskammaren i Göteborg, Oslo Chamber of Commerce og KVK Amsterdam:

- Dertil kommer, at vi i oktober havde besøg af Georgiens ambassadør i Danmark, Gigi Giadze, der gerne vil medvirke til at etablere kontakt til Georgian Chamber of Commerce and Industry.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest