Rammeaftale skal sikre bedre erhvervsservice


retur

Erhvervsorganisationerne Dansk Industri Aalborg, Dansk Byggeri Nordjylland, Dansk Erhverv, Byggesocietet Aalborg, Aalborg Håndværkerforening og Erhverv Norddanmark har sammen med Aalborg Kommune for første gang indgået en aftale, som sætter rammerne for myndighedsbehandling i 2016-17.

Rammeaftalen skal sikre god og effektiv sagsbehandling inden for planer, byggeri, miljø og brand/beredskab.

- Vi vil gerne yde den bedste erhvervsservice i landet, og vi vil gerne give virksomhederne i Aalborg Kommune de bedste muligheder for erhvervsudvikling, siger rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen og fortsætter: Rammeaftalen skal ses som et stærkt fundament, der sætter helt konkrete rammer for, hvordan vi opnår et givtigt og udviklende samarbejde.

Som en ekstra opfølgning på erhvervsservicen foretager Aalborg Kommune hver måned en tilfredshedsundersøgelse blandt alle, der har fået afsluttet behandlingen af en bygge- eller miljøsag.

- Det er målet at opnå en svarprocent på over 50 og en tilfredshedsprocent på mere end 90, siger vicedirektør i By- og Landskabsforvaltningen, Frede Aagren. Den seneste måling for marts 2016 viser en svarprocent på 43,8 og en tilfredshedsprocent på 84,7, så vi er på rette vej, men der er stadig plads til forbedringer, og dem arbejder vi hårdt på at opnå.

Se rammeaftalen i dens fulde ordlyd her.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest