Så kender vi holdopstillingen


retur
Vælgerne har talt og nu kender vi den politiske holdopstilling for blandt andre regionsrådet og de 11 nordjyske kommuner de kommende fire år.

For Aalborgs vedkommende vidste vi på forhånd, at der ville komme flere nye ansigter i byrådet - alene af den grund at nogle medlemmer før valget havde meddelt, at de ikke ville genopstille. Dertil kommer, at vælgernes dom - ganske som det plejer at gå - ikke var til sådan helt at forudsige. Men nu kender vi holdet og herefter handler det om at få det bedste ud af det de kommende år.

Som vi skrev i den foregående udgave af Erhverv Norddanmarks magasin, er vores opfordring til de politikerne, der blev valgt 21. november 2017, meget klar. Og vi vil gerne gentage den her, så det, der lå mange på sinde før valget, også kan gøre det, nu vi er på den anden side x'erne:

Det er tvingende nødvendigt, at politikerne bliver ved med at holde fokus på erhvervslivets vilkår, for det er derfra, pengene til rigtigt meget af det, der bliver gennemført, kommer. Uden de optimale betingelser kan virksomhederne ikke udvikle sig - og kan de ikke det, går det uvægerligt ud over blandt andet jobs, uddannelse og kulturliv.

I Aalborg har valget også betydet, at vi nu kender navnene på de øverste politiske ledere af de forskellige forvaltninger. De har alle betydning for erhvervslivets udvikling og det er baggrunden for, at Erhverv Norddanmark i løbet af de første måneder af 2018 vil invitere rådmændene til et medlemsmøde. Hensigten er, at få et nærmere indblik i de ting, som rådmændene særligt vil fokusere på og hvordan de inden for hver deres fagområde vil medvirke til, at erhvervslivet har de bedste betingelser for fortsat udvikling.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest