Vi må ikke hvile på laurbærrene


retur
Tidligere på året indgik regeringen og Dansk Folkeparti 'Aftale om et sammenhængende Danmark' med etableringen af Den Tredje Limfjordsforbindelse som et centralt punkt på investeringsplanen. 

"Som jeg sagde på det tidspunkt, er der intet i denne sag, der er sikkert, før Dronningens signatur står under anlægsloven. Og med udsigt til et forholdsvis langvarigt tilløb til etableringen af forbindelsen er det afgørende, at vi ikke hviler på laurbærrene", pointerer
Steen Royberg, der er særligt bestyrelsesmedlem i Erhverv Norddanmark med fokus på infrastruktur.

I første omgang kommer Nordjylland til at vente på opdateringen af VVM-redegørelsen, der skal bruges til at afdække og vurdere, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med projektet.

"Vi har fået at vide, at VVM-redegørelsen vil kunne være på plads i 2021. Spørgsmålet er dog, om ikke det kan gøres hurtigere, for der er jo tale om en tilpasning af en eksisterende redegørelse - ikke udarbejdelse af en ny", siger Steen Royberg.

Det er forligspartiernes forventning, at anlæggelsen af Den Tredje Limfjordsforbindelse kan indledes i 2024. Steen Royberg mener, at man også må forsøge at korte ned på denne periode, for når først byggeriet er nået til detailprojektering, er der ikke så meget, man kan gøre for at
reducere ventetiden:

"Det tager formentlig syv år at komme i mål, når først vi er nået til detailprojektering, udbud, besigtigelse og ekspropriation, så her og nu handler det om, hvorvidt det er muligt at komme i gang tidligere end 2024."

Steen Royberg understreger, at Den Tredje Limfjordsforbindelse skal fastholdes uanset hvordan regeringen ser ud efter et valg: 

"Erhvervsliv og politikere må gøre det til en fælles opgave at fastholde projektet på investeringsplanen og samtidig arbejde for, at Den Tredje Limfjordsforbindelse bliver realiseret tidligere, end der er lagt op til. Hvis en fremrykning medfører en etapeopdeling, er det ikke nødvendigvis et problem, for det kan give mulighed for en hurtigere etablering af en aflastning til City Syd, så ikke Svenstrup by og Skalborg Bakke skal blive ved med at tage denne stadigt voksende trafikmængde."

Steen Royberg oplyser, at han i sit civile arbejde som erhvervsmægler hos Nordicals oplever en stigende interesse for den endelige placering af den nye forbindelses fra- og tilkørsler. Det hænger sammen med ønsket om at erhverve jord på steder, hvor der må forventes at blive
særligt gode udviklingsmuligheder.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest