Rådgivning fra banken


Af administrerende direktør Lasse Nyby, Spar Nord

En historisk lang vækstperiode sluttede brat, da Danmark og dansk erhvervsliv for alvor fik konsekvenserne af coronapandemien at mærke i midten af marts. I de forudgående måneder var der en tiltagende bekymring for, hvorvidt den økonomiske vækst og opturen på de finansielle markeder kunne fortsætte ind i 2020. Men de færreste havde nok forberedt sig på, at det skulle blive et virus og en pandemi, der udløste noget nær global undtagelsestilstand og et økonomisk tilbageslag af hidtil uset voldsomhed.

Netop fordi vi ikke har nogen fortilfælde - i hvert fald ikke fra nyere tid - for den krise, vi befinder os i lige nu, har vi været nødt til at udtænke og justere vores krisestrategier undervejs. Det gælder fra politisk side, men i høj grad også i de enkelte virksomheder. Vi er med andre ord dybt afhængige af den ansvarstagen og dømmekraft, der findes på direktionsgange og i bestyrelseslokaler i virksomhederne, hvor der mange steder er et akut behov for virkningsfulde løsninger.

I Spar Nord forsøger vi at imødegå konsekvenserne af krisen med flere konkrete afbødeforanstaltninger over for vores erhvervskunder. Det handler blandt andet om ydelsesfritagelse eller ekstra kreditfaciliteter, som skal give virksomhederne likviditetsmæssig luft til at overkomme de coronarelaterede udfordringer, som vi alle håber bliver af forbigående karaktér. Men det handler også om at rådgive vores kunder i at bruge de mange og til tider uoverskuelige tilbud fra diverse hjælpepakker, Vækstfonden og andre tiltag, der kan gøre en afgørende forskel i den enkelte virksomheds kamp mod krisen. En kamp, vi skal kæmpe hårdt for at vinde, fordi vi som land og velfærdssamfund er fuldstændig afhængige af et stærkt erhvervsliv.

Vi har endnu til gode at se det fulde omfang af coronakrisens konsekvenser for erhvervslivet, på arbejdsmarkedet, på boligmarkedet og så videre. Hver dag bliver vi mindet om krisens alvor i kraft af fyringer og konkurser og hele brancher, der er nødlidende. Men selv om kampen for at afbøde coronakrisens konsekvenser kun lige er begyndt, så er der dog lyspunkter.

Selve coronasituationen synes for indeværende at være under kontrol, og vi har som samfund på mange måder vist den nødvendige parathed til at tage kampen op mod krisen og herunder forsvare vores vigtige erhvervsliv. Det giver næring til håbet om, at vi også lykkes med at kæmpe os igennem den her krise.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest