Byggesagsbehandling i de nordjyske kommuner


Erhverv Norddanmark beder om din medvirken i en regional undersøgelse til afdækning af virksomhedernes oplevelse af den kommunale byggesagsbehandling.

Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvad der giver størst værdi for dig, når du står med et behov for en byggesagsbehandling.

Alle svar er anonyme - i præsentationen af data vil person- og virksomhedsdata således ikke indgå.

OBS: Ved svarmuligheden "Andet" skal du angive et svar for at kunne komme videre i spørgeskemaet. Ønsker du ikke at uddybe, skal du blot skrive et vilkårligt tegn.

Spørgeskemaet tager 5-7 minutter at besvare.

På forhånd tak for din hjælp!


1. Hvad er navnet på den virksomhed, du repræsenterer?


2. Har din virksomhed i 2019-2021 haft en byggesag hos Aalborg Kommune?
Ja Nej


3. Har din virksomhed i 2019-2021 haft en byggesag i en anden nordjysk kommune?
Ja Nej

Hvis "Ja" - Hvilken Kommune?:4. Har du svaret "Ja" i spørgsmål 2 og/eller 3, beder vi dig svare på de syv følgende soørgsmål.
Har du svaret "Nej", kan du gå til spørgsmål 5:

a. Oplevede du kort responstid fra aflevering af din ansøgning til du hørte fra byggesagsbehandlere?
Ja Nej

b. Oplevede du en proaktiv adfærd til hurtigst mulig behandling af din byggesag?
Ja Nej

c. Oplevede du en løsningsorienteret adfærd fra byggesagsbehandleren?
Ja Nej

d. Oplevede du klar kommunikation om din byggesag?
Ja Nej

e. Fik du din byggesag godkendt?
Ja Nej

f. Blev du bedt om supplerende oplysninger for at din ansøgning kunne behandles?
Ja Nej

g. Andet du oplevede i forbindelse med behandling af byggesagen:5. Skriv venligst eventuelle forslag til tiltag, som du mener, kan gøre det nemmere og mere attraktivt at få en byggesag behandlet:6. Vi vil gerne have mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Hvis dette har interesse, beder vi om e-mail og/eller telefonnummer:

E-mail:

Telefonnummer:

Kontaktperson:

Har du spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte direktør Kurt Bennetsen på 36960603 eller kurt@erhvervnorddanmark.dk. Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest