Åbent brev til statsministeren


retur
Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark

Kære Mette Frederiksen!

Først af alt: Hjerteligt til lykke med posten som statsminister - et tungt hverv, som jeg håber, du må forvalte til bedste for Danmark.

Det er fra et nordjysk perspektiv særligt spændende, at vi efter næsten 100 års pause nu har en regeringsleder, der er opvokset i Nordjylland. Så vidt jeg kan erindre, har vi ikke haft en nordjysk født statsminister siden Venstremanden Thomas Madsen-Mygdal, der havde embedet fra 1926 til 1929. Jeg er helt på det rene med, at ingen landspolitiker - og da slet ikke statsministeren - må basere sine beslutninger på vedkommendes geografiske oprindelse eller præference. Men når det er sagt, kan man godt stilfærdigt ønske sig, at den kommende regeringsperiode må vise en blot lidt højere reel prioritering af Nordjylland, end vi har set de senere år.

Betragtet fra den del af landet, hvor du er født, opvokset og valgt, er det mest presserende, at vi får en anlægslov for Den Tredje Limfjordsforbindelse, at den kommer på finansloven - og at vi derefter kommer i gang med arbejdet.

Den foregående regering indgik tidligere på året sammen med Dansk Folkeparti "Aftale om et sammenhængende Danmark", hvor etablering af Den Tredje Limfjordsforbindelse er et centralt punkt i investeringsplanen. Det imødeser vi også, at den vil være i din regeringsperiode. Men der er brug for en del mere end det.

I Vejdirektoratet er man i øjeblikket i gang med en opdatering af den eksisterende "Vurdering af Virkninger på Miljøet" - i daglig tale VVM - som afdækker og vurderer, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med projektet. Når dette arbejde er afsluttet, følger en indstilling fra Vejdirektoratet til transportministeren og derefter er det op til Folketinget at bestemme, hvornår der skal vedtages en anlægslov. Og så følger som sidste led vedtagelsen af en finanslov, hvorpå Den Tredje Limfjordsforbindelse optræder som et konkret projekt.

I "Aftale om et sammenhængende Danmark" forventer forligspartierne, at anlæggelsen af Den Tredje Limfjordsforbindelse kan indledes i 2024. Med tanke på at det tager omkring 9 år fra fremsættelse af anlægsloven, til forbindelsen kan tages i brug, er der al mulig grund til, at du fremrykker processen. Erhverv Norddanmarks meget klare opfordring er derfor, at anlægsloven kommer på transportminister Benny Engelbrechts skrivebord straks, så den kan komme igennem Christiansborg i andet halvår 2019 og der dermed er skabt grundlag for, at Den Tredje Limfjordsforbindelse er på finansloven i 2020.

I marts 2019 sagde din partifælle, Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, om Den Tredje Limfjordsforbindelse, at han har "en klar forventning om, at mit eget parti bakker beslutningen op". Og under valgkampen sagde du til TV2/Nord, at "det er klart, at Den Tredje Limfjordsforbindelse er med på blokken hos os, som den er det hos regeringen".

Hos Erhverv Norddanmark har vi en mindst lige så klar forventning om, at realiseringen af Den Tredje Limfjordsforbindelse ligger fast. Så meget desto mere glæder vi os til, at din regering kommer i arbejdstøjet og får sendt det for hele Nordjylland så vigtige infrastrukturprojekt videre mod folketingssalen.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest