Debatindlæg


 
12. december 2023   
Tvingende nødvendigt med en anlægslov nu
Af formand Rasmus Haugaard, tidligere formand Steen Royberg og tidligere formand Anders Hjulmand, Erhverv Norddanmark
 læs mere
 
2. august 2023   
Har det politiske Aalborg helt givet op?
For de fleste er det at gå ind i politik det at ville magten. At søge indflydelsen. At gøre sine meninger og tanker om samfundet til virkelighed.
Men nu har den politiske ledelse i Aalborg valgt at begrænse egne muligheder for netop det: at have indflydelse.
 læs mere
 
7. februar 2023   
Én indgang for erhvervslivet
"Hele vejen igennem den månedlange proces, der har ledt frem til det nu foreliggende endelige udkast til Aalborg Kommunes erhvervsstrategi, har Erhverv Norddanmark sammen med de øvrige erhvervsorganisationer slået til lyd for én indgang for erhvervslivet." Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark
 læs mere
 
11. januar 2023   
På den anden side af et forfærdeligt år
"2022 blev forhåbentlig for Aalborg det tætteste, vi nogensinde kommer på et ægte annus horribilis." Af formand Rasmus Haugaad, Erhverv Norddanmark
 læs mere
 
25. oktober 2022   
To store udfordringer skal håndteres nu
Nordjylland har to store udfordringer med hensyn til arbejdskraft: Andelen af ældre borgere bliver stadig større og samtidig bliver der færre unge til at tage over på arbejdsmarkedet. Og de uddannelsessøgende fordeler sig ikke i tilstrækkelig grad på uddannelser, der matcher fremtidens behov.
 læs mere
 
11. oktober 2022   
Grøn infrastruktur må ikke gå uden om Nordjylland
...Beklageligvis er der fra et nordjysk perspektiv igen grund til at komme med et højt og utvetydigt opråb. Sagen er, at centrale dele af den grønne infrastruktur går uden om Nordjylland og derfor risikerer vi at gå glip af store erhvervs- og udviklingsmæssige potentialer.
 læs mere
 
7. september 2022   
Aalborg er udfordret
Dansk Industris temperaturmåling af erhvervsklimaet i landets kommuner er positiv læsning, hvis indfaldsvinklen er Nordjylland som helhed. Men - og der er desværre et meget tydeligt "men": Aalborg skiller sig klart ud til den negative side og tager endnu en gang et skridt nedad
 læs mere
 
23. marts 2022   
Brug for vilje til forandring på øverste plan
Erhverv Norddanmark har før opfordret til, at indholdet af Aalborg Kommunes erhvervsstrategi bliver fastlagt i ligeværdigt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv...
 læs mere
 
13. januar 2022   
Også politikere skal sove med støvlerne på
"Umiddelbart efter valgene af politiske ledelser i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland skrev jeg på dette sted, at udfordringerne består og at de kræver handling. Flere har bedt mig konkretisere og det gør jeg naturligvis gerne..." - Af formand Rasmus Haugaard
 læs mere
 
2. november 2021   
Sæt kryds ved erhvervsvenligheden
"Vores opfordring er derfor ikke at stemme på denne eller hin kandidat. Men at kaste loddet i hatten, hvor der bliver gjort mest for at fremme erhvervslivets arbejds- og udviklingsvilkår..."
Af formand Rasmus Haugaard
 læs mere
 
6. oktober 2021   
Der er behov for en international grundskole i kommunalt regi
Det glæder os i Aalborg Kommunes budget at læse, at der er sat penge af til en analyse af behovet for en international grundskole...
Af formand Rasmus Haugaard og direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
 læs mere
 
1. oktober 2021   
Lærlinge er en ressource, ikke blot en samfundsopgave
"Den seneste tid er Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen ved flere lejligheder kommet med en kraftig opfordring til erhvervslivet om at tage lærlinge fra Tech College i praktik. Jeg er enig med borgmesteren i, at det ikke er hensigtsmæssigt..." - Af direktør Kurt Bennetsen
 læs mere
 
20. september 2021   
På høje tid at fordele universiteternes basismidler refærdigt
Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark og formand Mette Schmidt, ErhvervsNetværk 9220
 læs mere
 
8. september 2021   
Nødvendigt med indsats på to plan
Regeringen har fremlagt et forslag om, at dagpengene for nyuddannede - den såkaldte dimittendsats - bliver sat ned...
 læs mere
 
2. september 2021   
Stadig stort behov for bedre vilkår for erhvervslivet
"Mens Aalborg fra 2017 til 2019 i Dansk Industris temperaturmåling af erhvervsklimaet i landets kommuner oplevede en støt udvikling i den rigtige retning - fra nummer 69 til 51 til 45 - faldt den nordjyske hovedstad i 2020 alvorligt tilbage..." - Af formand Rasmus Haugaard.
 læs mere
 
26. august 2021   
Vi skal ha' mange flere unge i spil
For nylig skrev borgmester Thomas Kastrup-Larsen i et opslag på de sociale medier, at "det går rigtigt godt med at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune."
 læs mere
 
27. maj 2021   
Et ekstra tunnelrør er ikke til gavn for alle
Den seneste tid har Nordjyske Stiftstidende bragt flere debatindlæg, hvor der argumenteres for et ekstra tunnelrør som den eneste rigtige løsning på de trafikale udfordringer i forbindelse med fjordkrydsningen ved Aalborg...
 læs mere
 
12. maj 2021   
Forbindelsen vil gavne hele Nordjylland
Vejdirektoratets høringsperiode har som ventet frembragt mange synspunkter om Den Tredje Limfjordsforbindelse via Egholm...
 læs mere
 
8. april 2021   
Nu gælder det anlægsloven og første spadestik
Transportminister Benny Engelbrecht har netop offentliggjort regeringens oplæg til en infrastrukturplan, og det er med stor glæde, at vi kan konstatere at Den Tredje Limfjordsforbindelse med en vestlig linjeføring over Egholm nu er en politisk realitet.
 læs mere
 
5. marts 2021   
Den Tredje Limfjordsforbindelse er samfundsøkonomisk rentabel
Nordjyske skriver 4. marts 2021 om Den Tredje Limfjordsforbindelse, at den "balancerer på kanten af at være en tabsgivende trafikinvestering for staten og dermed de danske skatteydere."
Det er en sandhed med endog alvorlige modifikationer.
 læs mere
 
25. februar 2021   
Den Tredje Limfjordsforbindelse nu - fordi vi er "en del af landet"
Jeg sætter min lid til, at Folketinget er helt klar over de forhold, der gør sig gældende i Nordjylland - både nord og syd for Limfjorden. Og at det vil sørge for, at Den Tredje Limfjordsforbindelse i 2021 får den længe ventede anlægslov.
 læs mere
 
1. december 2020   
Aalborg falder tilbage - Nordjylland er generelt i fremgang
Mens Aalborg gennem de seneste tre år har oplevet en støt udvikling i den rigtige retning...har den nordjyske hovedstad taget en gevaldig tur væk fra de bedste placeringer.
 læs mere
 
6. november 2020   
Uden fuld kompensation bliver skaden uoprettelig
Myndighederne har med de seneste restriktioner lukket syv nordjyske kommuner ned på en måde, der vil skade regionens virksomheder i hidtil uset omfang...
 læs mere
 
3. november 2020   
Hjælp dit erhvervsliv - køb lokalt 
"I forbindelse med at store dele af den arabiske verden boykottede Danmark i kølvandet på Muhammedtegningerne..." - Af formand Rasmus Haugaard
 læs mere
 
25. august 2020   
Studerende og virksomheder går glip af åbenlyse muligheder for fælles udvikling
Der er stadig en bekymrende afstand mellem de studerende og virksomhederne i regionen.
 læs mere
 
19. august 2020   
Ny ret til tidlig pension er ikke vejen frem
Det er bekymrende, at Danmark risikerer en alvorlig mangel på ikke mindst faglærte.
 læs mere
 
11. august 2020   
Nu skal vi ha' det lange lys på

Blikket bliver den kommende tid blandt andet rettet mod en styrkelse af den indsats, der skal trække investeringer, virksomheder og medarbejdere til regionen.
 læs mere
 
4. juni 2020   
Maritimt klyngecenter skal til Nordjylland
Fordi vores region om nogen er blå og maritim, ser vi Nordjylland som det oplagte valg, når det gælder hjemstedet for det fremtidige maritime klyngecenter.
 læs mere
 
14. maj 2020   
Mindst et klyngecenter skal til Nordjylland
Det falder mig for brystet, at man synes fuldstændigt at forbigå Nordjylland i fordelingen af hovedkvartererne for de 12 klyngecentre inden for det nye erhvervsfremmesystem.
 læs mere
 
7. maj 2020   
Mange veluddannede unge er et kæmpeprivilegium

Nordjylland har en overrepræsentation af små og mellemstore virksomheder, der for manges vedkommende er uden tradition for at ansætte akademikere. Og som heller ikke kaster sig ud i det lige nu. Det er en skam - både for virksomhederne og for de studerende.
 læs mere
 
27. april 2020   
Hvorfor ikke differentieret genåbning?
Er der nogen tungtvejende grund til, at vi betragter landet som én størrelse, når de seneste uger har vist, at det er meget forskelligt, hvordan forskellige dele af Danmark er påvirket?
 læs mere
 
24. april 2020   
Fremrykninger kan styrke nordjysk mobilitet
Menneskers og varers mobilitet er af afgørende betydning for Nordjyllands udvikling såvel som for det liv, vi lever her i regionen.
 læs mere
 
15. april 2020   
Ros til kommunal sagsbehandling
Det er godt at kunne konstatere, at der i forbindelse med byggesagsbehandling generelt er en større smidighed, end vi hidtil har kunnet konstatere.
 læs mere
 
3. april 2020   
Tilpasning skal sikre virksomheder og medarbejdere bedre
Hjælpeordningerne som følge af coronavirus COVID-19 har desværre ikke helt den langsigtede effekt, der er nødvendig.
 læs mere
 
2. april 2020   
Ja tak til fremrykning af Den Tredje Limfjordsforbindelse
Forhåbentlig strækker Folketingets samarbejdsvilje sig også til fremrykning af den anlægslov, der skal bane vejen for Den Tredje Limfjordsforbindelse.
 læs mere
 
31. januar 2020   
Pas på Aalborgs handelsbalance
Detailhandlen er vigtig for Aalborg - den beskæftiger flere end 9.000 mennesker og genererer en omsætning på næsten 13 mia. kr. årligt.
 læs mere
 
8. december 2019   
Det går ikke godt
Vi er i Aalborg ikke gode nok til at skabe den ønskede balance mellem udbud og efterspørgsel på jobmarkedet.
 læs mere
 
1. november 2019   
Sårbarheden er fortsat ekstrem
Nyt samarbejde skal sikre hurtigere afhjælpning ved uheld i Limfjordstunnelen, men sårbarheden er fortsat ekstrem.
 læs mere
 
10. september 2019   
Aalborg stadig bedst blandt storbyerne
Aalborg Kommune fortsætter den gode stime i Dansk Industris årlige undersøgelse af den service og de forhold, som landets kommuner tilbyder deres virksomheder
 læs mere
 
3. august 2019   
Skattemæssig symbolpolitik til skade for sammenhængskraften?
Vi håber sagligheden vil veje tungest, og at vores nye regering vil vise det lederskab, som kræves
 læs mere
 
4. september 2019   
Velfungerende kerne i city afgørende for Aalborg
Nylig undersøgelse af detailhandlens vilkår viser med al ønskelig tydelighed et tiltagende problem i det centrale Aalborg
 læs mere
 
27. juni 2019   
Åbent brev til statsministeren
Betragtet fra den del af landet, hvor du er født, opvokset og valgt, er det mest presserende, at vi får en anlægslov for Den Tredje Limfjordsforbindelse
 læs mere
 
24. juni 2019   
To enestående arrangementer
Aalborg er denne sommer vært for to store arrangementer med appel til hver deres publikum og hver deres univers af internationale deltagere
 læs mere
 
6. juni 2019   
Velkommen til det nye nordjyske hold
Danmark har fået et nyt Folketing - og dermed er Nordjylland blevet udstyret med et nyt hold landspolitikere valgt i denne del af riget
 læs mere
 
16. maj 2019   
Godt nok er ikke godt nok
Det er tvingende nødvendigt, at vi løfter byen til et andet niveau, når der skal tiltrækkes nye virksomheder
 læs mere
 
2. maj 2019   
EU er også en dansk opgave
Når vi går til EU-valg, handler det ikke om at vælge fra, men i den grad om at vælge til
 læs mere
 
4. februar 2019   
Her skal det gro
Fredag 8. februar 2019 er der officiel åbning af iværksætterhuset GrowAAL i Aalborg.
 læs mere
 
4. januar 2019   
Fem veje til større mobilitet
Fortsat udvikling af Aalborgs infrastruktur er blandt vores mærkesager. Derfor har vi med særlig interesse gennemgået Aalborg Kommunes oplæg til strategi for mobilitet.
 læs mere
 
20. september 2018   
Alliance skal løfte Aalborg og Nordjylland
Reaktionerne fra Christiansborg er ikke udeblevet efter Aalborgs tilbud om 600 mio. kr. til  Den Tredje Limfjordsforbindelse.
 læs mere
 
6. juni 2018   
Lyt nu til flertallet og lad os komme videre
Det giver ingen mening at spørge om holdning til linjeføring, når spørgsmålet allerede har været drøftet i Folketinget og der er flertal for Egholmlinjen.
 læs mere
 
27. maj 2018   
Det mener erhvervslivet om Den Tredje Limfjordsforbindelse
Erhverv Norddanmark har spurgt såvel egne medlemsvirksomheder som andre erhvervsdrivende om deres holdning til Den Tredje Limfjordsforbindelse.
 læs mere
 
22. februar 2018   
Beslutning om ny Limfjordsforbindelse før 2020
Transportministeren i Folketinget: "Beslutningerne om hvilke infrastrukturprojekter, der skal igangsættes, kan træffes før 2020." 
 læs mere
 
29. januar 2018   
Sæt jer sammen og kom i gear
Der er stærkt brug for handling, når det gælder den fortsatte udvikling af Nordjyllands infrastruktur.
 læs mere
 
5. september 2017   
Aalborgs spiral mod bunden fortsætter
Seneste DI-analyse viser et støt fald fra nr. 25 for fem år siden til nu nr. 69 - en udvikling, der ikke sådan lige lader sig bortforklare.
 læs mere
 
24. marts 2017   
Kom nu med den anlægslov
Den politiske proces tager lang tid og derfor er det nu, vi skal have anlægsloven - det nødvendige juridiske grundlag - på plads.
 læs mere
 
17. marts 2017   
Limfjordsforbindelserne har nået deres kapacitetsgrænser
I november 2016 nåede trafikken i Limfjordstunnelen den kapacitetsgrænse på 80.000 køretøjer på hverdage, som Vejdirektoratet har defineret.
 læs mere
 
3. december 2016   
Gode perspektiver i regeringsgrundlag
Når der kommer et større udspil fra Christiansborg, har vi for vane at undersøge, hvor der står "Nordjylland" eller "Aalborg". Således også i regeringsgrundlaget, hvor vi med skuffelse må konstatere, at andre dele af landet er nævnt, men ikke vores.
 læs mere
 
31. august 2016   
Dækningsafgift fortsat en væsentlig rammebetingelse
Kommentar til Aalborg Kommunes undersøgelse af 11 konkrete rammebetingelser.
 læs mere
 
3. februar 2016   
Integration af flygtninge er et fælles ansvar
Vi har fokus på, at flygtninges evner og ressourcer kommer bedst muligt i anvendelse på arbejdsmarkedet.
 læs mere
 
4. januar 2016   
Retningen er rigtig
Erhvervsklimaet er blevet markant bedre inden for de seneste par år.
 læs mere
 
30. november 2015   
Nok at se til i det nye år
Letbane, limfjordsforbindelse og dækningsafgift er centrale punkter på dagsordenen for 2016.
 læs mere
 
16. oktober 2015   
Aalborg Letbane: Staten løber fra klar aftale
Aalborg Letbane skal tilbage på finansloven, så den fortsatte vækst og udvikling i Norddanmark bliver sikret.
 læs mere
 
28. september 2015   
Velkommen i arbejdstøjet
Vi byder de 19 nordjyske MF'er velkommen i arbejdstøjet, når Folketinget officielt åbner første tirsdag i oktober.
 læs mere
 
3. september 2015   
Der skal slides for at vende nedgangen
En stor indsats kan gøres for erhvervsvenligheden. Aalborg og aalborgenserne har aldrig været bange for at tage fat.
 læs mere
 
1. september 2015   
Letbanen giver god mening
Set over en årrække giver det god mening at have en letbane, der binder Aalborg sammen langs byens vækstakse.
 læs mere
 
5. august 2015   
Fjernelse af dækningsafgift kommer os alle til gode
Vi opfordrer byrådspolitikerne i Aalborg til at se alvorligt på fjernelse af den særskat, der lægger hindringer i vejen for erhvervslivet.
 læs mere
 
23. juni 2015   
19 nordjyder i arbejdstøjet
Vi byder de 13 mænd og seks kvinder valgt i Nordjylland velkommen i Folketinget.
 læs mere
 
28. maj 2015   
Statslige arbejdspladser afgørende for fortsat nordjysk udvikling
Danmark skal ikke have en strategi kun for udvikling af hovedstaden, men for hele landet.
 læs mere
 
19. marts 2015   
Verdens udfordringer er vores - og vores udfordringer er verdens

Man kan ikke længere betragte Aalborg eller Nordjylland ud fra et rent aalborgensisk eller nordjysk perspektiv. 

 læs mere
 
9. december 2014   
Nordjylland har brug for Humanistisk Informatik
Nordjylland og regionens erhvervsliv har brug for humanistisk informatik.
 læs mere
 
3. december 2014   
Der er brug for, at vi går hånd i hånd
I kølvandet på en meningsudveksling i Nordjyske Stiftstidende drøfter Aalborgs familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen og Erhverv Norddanmark-formand Anders Hjulmand konkret samarbejde.
 læs mere
 
26. november 2014   
Stadig stærkere erhvervsfokus
På flere niveauer har der det seneste par måneder været rigtig gode takter i forhold til en stadig stærkere erhvervsfokus fra det offentliges side. Vi bifalder naturligvis den udvikling - og støtter den så meget, vi overhovedet kan.
 læs mere
 
25. september 2014   
Vi samarbejder gerne om uddannelse
Vores dør er aldrig lukket - heller ikke når emnet er uddannelse. Vi er altid klar til dialog med Aalborg Kommune - og andre relevante interessenter.
 læs mere
 
21. september 2014   
Hvor godt har nordjysk erhvervsliv det?
Befolkningen er en væsentlig faktor, når man skal vurdere, hvor godt erhvervslivet har det, blandt andet i Nordjylland. Det hænger sammen med...
 læs mere
 
16. september 2014   
Høje forventninger til ny erhvervsplan
Vi er med til at udvikle indholdet i erhvervsplanen for Aalborg. Et arbejde, som vi glæder os over at være en del af - og en fælles indsats som vi har høje ...
 læs mere
 
3. september 2014   
Mange ting skal gøres meget bedre
Aalborg har taget en gevaldig glidetur fra en helt pæn 25.-plads blandt de 96 kommuner, der deltager i DIs årlige undersøgelse, til nu blot at være nr. 43.
 læs mere
 
21. august 2014   
Ud med den forhadte dækningsafgift
Hvert år betaler virksomhederne i Aalborg Kommune mere end 80 mio. kr. i en særlig afgift på deres bygninger. Det stiller dem dårligere end andre og kan være med til at skræmme nye virksomheder og dermed arbejdspladser væk.
 læs mere
 
26. maj 2014   
Vi ser frem til den fortsatte dialog
Vi har i flere omgange haft god dialog med ikke mindst borgmesteren og vi glæder os over, at der synes at være opblødning i forhold til nogle synspunkter.
 læs mere
 
8. april 2014   
Bus til fremtiden
Sammenhængende, velfungerende kollektiv trafik er af central betydning for fortsat udvikling af Aalborg som et attraktivt sted at være, bo og arbejde.
 læs mere
 
9. marts 2014   
Nu skal vi tænke langt
Det altoverskyggende problem i forbindelse med håndtering af en krisetilstand er som oftest, at fokus bliver kortsigtet.
 læs mere
 
7. januar 2014   
Retningen er rigtig, men vi mangler højde
Ifølge flere pengeinstitutters analyser ved årsskiftet er dansk økonomi langsomt på vej ud af krisen. Retningen er rigtig - men i Nordjylland mangler vi højde.
 læs mere


Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest