Aalborg er udfordret


retur
Af formand Rasmus Haugaard

Dansk Industris temperaturmåling af erhvervsklimaet i landets kommuner er positiv læsning, hvis indfaldsvinklen er Nordjylland som helhed. Morsø indtager en fornem 2.-plads blandt de 93 kommuner i undersøgelsen, mens Rebild som nr. 14 er den næstbedste i regionen.

Men - og der er desværre et meget tydeligt "men": Aalborg skiller sig klart ud til den negative side og tager endnu en gang et skridt nedad. Samlet lander regionens største kommune efter et fald på 11 pladser som en yderst beskeden nr. 65, hvilket er ringest af alle 10 nordjyske kommuner i undersøgelsen. Men nok så tankevækkende er, at det der virkelig trækker ned for Aalborg, er kategorien "Sagsbehandling", hvor kommunen er nr. 73. Og endnu værre ser det ud, når fokus er på "Information og dialog", for her er Aalborg nr. 83.

Der skal herfra kvitteres for, at Aalborg Kommune er klar over og handler på udfordringerne. I det netop indgåede budgetforlig er der afsat lidt over 11 mio. kr. til yderligere ressourcer i By- og Landskabsforvaltningen.

Men problemerne går ikke væk ved at øge antal sagsbehandlere. En væsentlig del af de negative målinger skyldes måden, der sagsbehandles på, og ikke mindst den kulturelle tilgang til erhvervsvirksomheder som kunder i kommunen.

Et væsentligt indsatsområde i den kommende erhvervsstrategi bliver kommunal erhvervsbetjening, og skal Aalborg for alvor rykke sig, kræver det, at der er villighed til forandring og mod til at turde tage helst flere skridt i retning af erhvervsvenlighed.

Heldigvis behøver man ikke søge længe efter inspiration. Målt på overordnet erhvervsvenlighed er Rebild Kommune nr. 10 i landet og på "kompetent og effektiv sagsbehandling i forbindelse med byggesager" nr. 11. Jeg er ikke i tvivl om, at årsagen til dette hovedsageligt skal findes i en one-stop-entry-tilgang og et udpræget politisk sat ønske om imødekommenhed overfor erhvervsudvikling.

Jeg opfordrer kraftigt til, at der i Aalborg påbegyndes et arbejde, der kan resultere i etablering af en one-stop-entry-løsning. Jeg ser det som én indgang i form af et center for erhvervsbetjening, der kan sikre effektivitet, minimering af bureaukrati og mulighed for at skabe en endnu højere grad af faglighed. Et center, som kan driftes i overensstemmelse med de af Aalborg Byråd og borgmesteren satte ambitioner for erhvervsvækst og erhvervsvenlighed. Den helt centrale opgave er at få gjort op med Aalborg Kommunes mange siloer og bureaukratisk satte grænser, der efterlader virksomhederne med en tung og desværre ofte usamarbejdsvillig partner.

Når det er sagt: Til lykke til Morsø, Rebild, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring og Mariager, der alle har opnået bedre placeringer end i den seneste DI-undersøgelse. Og særligt til Morsø og Rebild for at vise vejen.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest