Har det politiske Aalborg helt givet op?


retur
Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark

For de fleste er det at gå ind i politik det at ville magten. At søge indflydelsen. At gøre sine meninger og tanker om samfundet til virkelighed.

Men nu har den politiske ledelse i Aalborg valgt at begrænse egne muligheder for netop det: at have indflydelse.

Den 17. april 2023 vedtog et næsten enigt økonomiudvalg følgende: "I øvrigt bemærker Økonomiudvalget, at det i Aalborg Kommune er et bærende princip, at det er den administrative ledelse, der har kompetencen til at lede den konkrete udmøntning af opgaveløsningen i enhver henseende, inden for rammerne af de politiske beslutninger."

Denne beslutning står i skærende kontrast til det faktum, at borgmesteren og rådmændene har den øverste ledelse af kommunen, og med hjemmel heri på en række punkter kan styre udmøntningen af opgaver. Kommunalretligt er det til med ikke lovligt at begrænse denne ret, men politikerne kan selvsagt vælge frivilligt at afstå fra at bruge den. Det er så det, politikerne i Danmarks fjerdestørste by kollektivt har valgt at gøre.

Set herfra er det en falliterklæring.

Fra erhvervslivets side - og her tør vi også inkludere den øvrige del af vælgerkorpset -
forventes det, at vores folkevalgte tager ansvaret på sig. At de med alle de midler, som Folketinget har tildelt dem, virker for kommunens og regionens bedste.

Det er i sig selv besynderligt, at en folkevalgt rådmand offentligt ønsker at argumentere for, at vedkommende selv er en amatør, og at alle konkrete beslutninger skal overlades til embedsmænd. Men bag dette ligger det endnu værre forhold, at der reelt er tale om ansvarsforflygtigelse.

Hvad angår den nok så relevante virkelighed er vedtagelsen ligeledes uforståelig.

Siden indførslen af kommunalstyret i Danmark og til d.d. har udvalgsformænd, rådmænd og borgmestre i alle landets kommuner i fuld offentlighed blandet sig i den konkrete udmøntning af opgaverne. Heldigvis.

Den naturlige balance, der på den måde bliver mellem en politisk drevet ledelse og et fagligt funderet embedsværk, er positiv. Men kan den ene del afvise den andens saglige og begrundende synspunkter med henvisning til krænkelse af kompetencegrænser, tabes den balance.

Værre bliver det af, at enhver indblanding af nogen art i en konkret sag fremadrettet af aggressive medier eller konspirationsteoretikere vil kunne fremstilles som dubiøs og en overtrædelse af kommunens vedtagne spilleregler.

Det leder til yderligere handlingslammelse.

Aalborgs nyudpegede borgmester Lasse Frimand Jensen har ikke været en del af den trufne beslutning, og det er ligeledes tydeligt, at der er store forskelle på oppositionens engagement i vedtagelsen. Vi har til gode endnu offentligt at høre, hvor Venstres rådmand Jan Nymark Thaysen står.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest